Og ikke nok med det. Da han skulle hjem, ble han booket på samme fly som legen og teamet hans. Bare flyturen for sogningen kostet staten 7000 kroner.

— Det er jo litt pussig at man kommer til utlandet og møter et norsk legeteam som kunne ha utført operasjonen på Voss, sier mannen som ønsker å være anonym.

Han fikk tilbud om operasjon før sommerferien hvis han var villig til å reise utenlands, for på Voss var ventetiden lang etter sykepleierstreiken.

— Det var helt i orden for meg, men jeg var jo ikke klar over at det var norske leger og sykepleiere som ville ta imot meg i Danmark, humrer mannen, som egentlig synes at historien er litt morsom.

Det var flere pasienter fra Norge som skulle opereres ved privatklinikken Hamlet i Danmark.

Sogningen var ikke alene om å undre seg over sammentreffet.

— Hvis det er snakk om å effektivisere og få unna lange ventelister, er det jo litt merkelig å flytte kapasitet fra Norge til Danmark, undrer mannen, som raskt legger til:

— Men det er mulig at det er en naturlig forklaring på det hele.

— Jeg er kvitt snorkingen i alle fall, sier han.

Forklaringen

Øre-nese-hals-spesialist Magne Tvinnerem, som har en nettverksavtale med Sentralsjukehuset på Voss og Haukeland sykehus, har forklaringen.

— Voss ble rammet av sykepleierstreiken, og ventelistene var lange. På Voss har pasientene pleid å ha kortest ventetid – 2-3 måneder – men på grunn av streiken hopet det seg opp, sier han.

Løsningen skulle altså bli operasjon i Danmark for sogningen, utført av legen som vanligvis gjør slike operasjoner på Voss.

— Jeg har også vært ansatt ved privatklinikken Hamlet i flere år, og i dag jobber jeg der et par uker i året.

— Tjener du mer på å utføre denne operasjonen i Danmark?

— Nei, det gjør jeg ikke. Reiseutgifter og opphold blir betalt av den danske klinikken.

Klinikken blir på sin side hyret og betalt av den norske stat. Rikstrygdeverket kjøper tjenester hos utenlandske klinikker for å gjøre unna operasjonskøer i Norge.

- Ingen vei til raske kroner

— Vi kjøper tjenester av Hamlet, for at pasientene skal få en raskere og samtidig like god behandling som i Norge. Det er klinikken selv som bestemmer hvor den skal ta arbeidskraften fra, sier Jan Ove Nesse i Rikstrygdeverket.

Han er kjent med tilfellet på Voss, og understreker at spesialisten i dette tilfelle allerede hadde et arbeidsforhold i Dan-mark, som ikke går ut over arbeidet han har ved de norske sykehusene.

— Vi har vært nøye på at ordningen ikke skal være en vei til å tjene hurtige kroner for legene. Men dersom engasjement i utlandet går ut over virksomhet i Norge, er det veldig beklagelig, sier han.