Det var et være eller ikke være for Jondalstunnelen som sto på sakskartet i Kvinnherad formannskap.

Naboer i kommunene Odda og Jondal fikk kaffen i vrangstrupen da Kvinnherads rådmann, Trond Sætereng, vendte tommelen ned for tunnelprosjektet og krevde ny konsekvensutredning og bro mellom Jondal og Kvam.

— Vi ble veldig overrasket. Jondalstunnelen har vi arbeidet for i 20 år. Nå vil vi ikke stanse på målstreken, sa John Skogseth i en kommentar til Bergens Tidende før avstemningen i formannskapet.

Han hadde reist ens ærend til Rosendal for å se sine kollegaer i Kvinnherad i øynene.

Jondal, Odda og Kvinnherad har tidligere samarbeidet tett om realisering av Folgefonntunnelen. I dag sto hele vennskapet på prøve.

— Det er viktig å se på disse kommunene som en region. Vi trenger bedre infrastruktur for å fremme utdanning, arbeidsplasser og kultur, mener Skogseth.

Etter en rolig og nokså temperaturløs debatt, valgte kvinnheradspolitikerne å gå imot rådmannens innstilling med seks mot fem stemmer.

Formannskapet gikk inn for å stille seg åpen for to ulike trasévalg for tunnelen. Helst vil flertallet i formannskapet at Jondalstunnelen skal gå utenom bygden Nordrepollen.

Bygden nord i Kvinnherad er en kulturhistorisk perle ved inngangen til den kommende nasjonalparken.

Dette valget vil gi en pris på Jondalstunnelen på om lag 510 millioner kroner med åtte meters bredde i stedet for åtte og en halv meter.

Men flertallet i Kvinnherad formannskap hadde òg et tillegg om at dersom dette veivalget blir vanskelig å finansiere, kan de gå med på å bygge vei gjennom Nordrepollen frem til den korteste tunnelen, som nå er estimert til ca. 470 millioner kroner.

— Dette er en stor og viktig sak. Vi vil støtte prosjektet selv om det vil føre til negative konsekvenser for Kvinnherad. Men Nordrepollen er en av de bygdene vi kan vise frem. Det blir feil å ofre den i dette prosjektet, sa Bjarne Berge, ordfører i Kvinnherad til Bergens Tidende.

Saken skal behandles videre i kommunestyret.