Helsetilsynet og politiet gransker nå saken.

— Det er foreløpig ingen siktede i saken, men etterforskningen er ennå ikke avsluttet, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold ved Hordaland politidistrikt til VG .

Fikk morfin

Tabben skjedde på Øvsttunheimen sykehjem i september i fjor. Ved en glipp fikk 65-åringen en dose på 80 milligram av morfinpreparatet Dolcontin.

Morfinen var tiltenkt en pasient i nabosengen.

Selv om feilen ble oppdaget, ble ikke 65-åringen sendt på sykehus. Ikke nødvendig, mente tilsynslegen.

Dagen etterpå bar ferden endelig til Haukeland Universitetssykehus, da på grunn av mistanke om lungebetennelse.

Fire dager etterpå døde 65-åringen. VG skriver at obduksjonsrapporten slår fast at det er rimelig å anta at lungebetennelse var den direkte dødsårsaken.

Fylkeslege Helga Arianson i Hordaland har frifunnet assistenten som ga Ludvigsen morfindosen. Tilsynslegen får imidlertid refs.

Legen har sluttet

I et brev til Statens helsetilsyn, ber hun tilsynet vurdere straff av legen. Ifølge VG er den saken ennå ikke ferdigbehandlet av Helsetilsynet.

Ariason skriver også at organiseringen på sykehjemmet ikke har vært god nok. Det kan forklare hvorfor 65-åringen fikk feil medisiner.

— Vi har gått gjennom våre rutiner og skjerpet opplæringen av våre ansatte, sier bestyrer ved Øvsttunheimen, Karl Henrik Nicholaisen, til VG.

Legen som granskes, har nå sluttet i jobben. Det har ifølge Nicholaisen ingenting å gjøre med jobben han utførte.

— Han var ferdig med vikariatet sitt, sier han.

KRITISK: Fylkeslege Helga Arianson.
ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN