Ole-Chr. Fotlands kone, Ane Nøtsund, kom om ettermiddagen 14. november i fjor i skade for å fylle bensin på tanken i stedet for diesel. Hun kom dessverre ikke så veldig langt.

Noen hundre meter fra Shell-stasjonen i Håkonsgaten stoppet bilen — en Citroën som mannen brukte som firmabil, leaset av DnB Finans. Hun greide så vidt å manøvrere bilen halvveis opp på fortauet. Hun satte nødblinklysene på og bestilte bergingsbil.

I mellomtiden hadde en parkeringsvakt rukket å gi henne et gebyr på 500 kroner. Hun hadde overtrådt den trafikkregelen som sier at det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gang- eller sykkelveg.

- Uaktsomt å fylle feil

Hun og mannen var sikker på å slippe boten. Fem dager etter sendte de en klage. Ole-Chr. Fotland tok seg av korrespondansen. Han la stor vekt på hva konen hadde gjort for å få bilen unna.

Men klagen hjalp sørgelig lite. Parkeringsselskapet mente nemlig at konen handlet uaktsomt da hun tok feil av drivstoffet: «Å fylle bensin i stedet for diesel regnes som uaktsomt», skrev Parkeringsselskapet, og fastholdt gebyret.

Ole-Chr. Fotland trodde ikke sine egen øyne. Han mente han hadde en «helt grei» sak.

- Et hendelig uhell

— En motorstopp er en motorstopp. Hva som er årsaken trodde jeg ikke betydde noe. Dessuten skjønner jeg ikke at det er uaktsomt å fylle feil drivstoff. Jeg vil kalle det et hendelig uhell, sier Ole-Chr. Fotland til BT.

Han ønsket ikke å gi seg. P-selskapets avgjørelse stred sterkt mot de begreper han hadde om rett og galt. Til sammen sendte Ole-Chr. Fotland fire brev til Parkeringsselskapet. I de to siste ba han om at saken måtte oversendes forhørsretten til avgjørelse, dersom ikke P-selskapet kom på bedre tanker. Fotland fikk i alt tre svar. I det siste brevet som Parkeringsselskapet sendte, datert 25. januar, får Ole-Chr. Fotland seg en ny, kraftig overraskelse.

Hadde ikke klagerett

Parkeringsselskapet har da plutselig funnet ut - etter to måneders korrespondanse - at Fotland ikke har klagerett.

P-selskapet viser til at det var konen som kjørte bilen - ikke Fotland, og at det er DnB Finans AS som eier bilen - ikke Fotland. Etter parkeringsforskriften er det kun bilfører eller registrert eier som har klagerett, sier P-selskapet, og skriver følgende i brevet sitt:

«Således må det settes strek over den klageprosess som har foregått... Vi kan bare beklage at vi stolte på Deres pretensjon om å inneha klagerett. En eventuell klage må fremmes av Deres kone eller DnB Finans AS. Såfremt en klage mottas, vil det bli hevdet at klagefristen er oversittet».

- Rent maktmisbruk

— Plutselig viser det seg at mens jeg klager, løper klagefristen for min kone ut. Jeg skrev klagebrevene i beste mening. Jeg trodde det var helt greit, og hørte aldri noe annet, sier Ole-Chr. Fotland.

Han reagerer kraftig på P-selskapets fremgangsmåte i denne saken.

— Jeg ser på den som rent maktmisbruk, sier han.

Fotland har allerede betalt boten. Men han håper fortsatt på å få pengene igjen. Nå lurer han på hvordan han skal få det til.

BILEN STOPPET HER: – Det var et uhell. Vi burde fått hjelp, ikke straff, sier Ole-Chr. Fotland til Bergens Tidende. Konen hans fikk motorstopp i Nygårdsgaten. Hun hadde fylt bensin på bilen, i stedet for diesel.
Foto: Ørjan Deisz