Også ledelsen ved bedriften straffes hardt: Daglig leder Christina Waardal har fått et forelegg på 40.000 kroner, mens driftslederen har fått et forelegg på 25.000 kroner.

Påtalemakten mener de må holdes personlig ansvarlig for at arbeiderne ved fabrikken ble utsatt for livsfarlig kjemikalieutslipp.

Men ledelsen godtar ikke bøtene, og dermed synes det klart at saken kommer til å ende i retten.

Ukontrollert utblåsning

— Mine klienter bestrider grunnlaget for bøtene, og har bestemt seg for å prøve saken for retten, sier Waardals' advokat Eivind Pundsnes.

Det var sommeren for to år siden at Arbeidstilsynet kom på uanmeldt inspeksjon til Waardals i Marikoven på Askøy. Inspektørene var rystet over det de fant. I sin rapport satte de fingeren på en rekke alvorlige punkter:

n Sinkkromat, som ble produsert i store siloer, hadde strømmet ukontrollert ut i arbeidshallen. Stoffet er svært kreftfremkallende.

n Pulver som inneholder såkalt seksverdig krom hadde lekket ut av produksjonsanlegget, og svevde fritt i luften. Stoffet kan gi lungekreft dersom det pustes inn.

n Siden arbeiderne jobbet med meget helsefarlige stoffer, var de pålagt å bruke åndedrettsvern og heldekkende drakter. I stedet gikk de rundt i vanlige kjeledresser.

Måtte avbryte inspeksjon

Arbeidstilsynet mente overtrampene var så graverende at bedriften ble stengt på timen. To inspektører fra Statens forurensingstilsyn fikk ikke engang fullført sin inspeksjon på grunn av helsefaren.

Etter over to år er politiet ferdig med sin etterforskning, og konkluderer altså med at bedriften - og ledelsen - bør straffes for brudd på Arbeidsmiljøloven.

Etter det BT forstår har saken dratt ut i tid blant annet fordi Waardals har krevd innsyn i en rekke etterforskningsdokumenter. Dette spørsmålet måtte til slutt avgjøres av lagmannsretten, der Waardals fikk medhold.

— Etter mitt syn bygger politiet dels på feil faktagrunnlag, dels er det snakk om forhold som ikke omfattes av arbeidsmiljøloven, sier advokat Pundsnes. I alle tilfeller mener han boten er altfor høy.

— Dersom den blir stående kan den få stor, negativ betydning for bedriften, sier han.

Flere bedrifter har fått bøter på samme størrelse de siste årene, men felles for dem er at det har dreid seg om dødsulykker.

— Dette sier noe om hvor alvorlig saken er. Vi har aldri opplevd noe liknende i vårt distrikt, sier distriktssjef Kari Birkeland i Arbeidstilsynet.

— Det er veldig spesielt at bedriften får en bot på den størrelsen når det ikke har skjedd en akutt ulykke. Det kan være et uttrykk for at bruddene på regelverket er alvorligere enn i andre saker som har endt med dødsfall, sier hun.

Daglig leder Christina Waardal henviser til sin advokat og ønsker ikke å svare på spørsmål fra BT.

HELSEFARLIG: Slik så det ut da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon til Waardals 10. juli 2003. Kreftfremkallende sinkkromat fløt omkring etter en ukontrollert utblåsning fra tankene i produksjonshallen. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE