Dramaet startet like etter at hun var kommet hjem fra klinikken.

Tre dager etter utskrivingen fra Storken i midten av august var hun tilbake på sykehuset for kontroll.

— Da så alt helt fint ut. Men kontrollen gjaldt barnet, ikke meg. Etterkontroll av mødre var de helt sluttet med, sier Stine Lise.

Senere samme dag besvimte hun i dusjen og fikk høy feber, over 40 grader. De pårørende tok kontakt med Storken, der de fikk beskjed om at hun var utskrevet derfra og måtte henvende seg til legevakt eller fastlege.

På legevakten skjønte de fort at noe var alvorlig galt, og beordret øyeblikkelig innleggelse ved barselavdelingen på Haukeland.

Angrepet av streptokokker

Der ble det etter mange timers venting og undersøkelser oppdaget at deler av morkaken lå igjen, og måtte fjernes under full narkose. Det ble konstatert barselfeber med infeksjon av den livstruende bakterien streptokokk A, også kalt dødsbakterien. Hun ble isolert på sykehuset der hun ble liggende i to uker med kraftig medisinering.

Det som både hun og familien reagerer sterkt på, er at kvinner som nettopp har født ikke blir fulgt tettere opp av fagekspertisen på sykehuset.

— Det er skremmende å plutselig bli overlatt til seg selv når det skjer noe galt etter en fødsel og du blir slått helt ut, slik som jeg ble, sier Stine Lise.

Hun har heldigvis hele familien rundt seg som stiller opp og støtter henne døgnet rundt. Mor, bestemor og andre familiemedlemmer går nærmest på døgnvakt for å passe på.

— Sånn sett er jeg heldig, men jeg spør meg selv hvordan andre klarer å takle en så alvorlig situasjon som jeg var oppe i, sier hun.

Åpent brev til Helse Vest

Familien er så rystet over det som har skjedd at de har skrevet et åpent brev til Helse Vest og Helse Bergen om sine opplevelser. Brevet er underskrevet av Stine Lises besteforeldre, Dagrun og Olav Lønne.

— Vi følte oss ganske så hjelpeløse i en svært dramatisk situasjon. Da det sto på som verst var vi livredde for å miste henne, sier Dagrun Lønne.

Hun kan ikke forstå at det ikke finnes et bedre støtteapparat for kvinner som nettopp har født, og hun reagerer på at flere andre mødre med nyfødte barn var innlagt på isolat samtidig med Stine Lise.

— Det kan altså ikke være noe engangstilfelle vi snakker om, sier hun.

I brevet til helsemyndighetene beskrives tilstandene på Storken som «livsfarlige». Besteforeldrene spør hva helsevesenet akter å gjøre med den praksisen. De mener også at Fylkeslegen må sjekke opp i forholdene ved barselavdelingen.

— Vi fikk forståelse av at den manglende oppfølgingen etter fødsel har med nedskjæringer i budsjettene å gjøre. Argumentasjonen skal være at det er billigere å droppe rutinemessig oppfølging og heller ta inn igjen de som i ettertid blir syke.

— Dette må da være å spille russisk rulett med livet til disse mødrene. Det er snakk om en uakseptabel praksis som snarest mulig må endres, skriver besteforeldrene i brevet til helsemyndighetene.

PÅUL SIGVE AMUNDSEN