— Jeg og min kone var på fottur over Byfjellene første pinsedag, 3. juni. Klokken 16.00 tok vi Ulriksbanen ned, og på nedre stasjon ble vi avkrevd betaling på 40 kroner hver. Billettene ble liggende i min pengebok. Da jeg så på dem etter noen dager, oppdaget jeg at de hadde akkurat samme nummer, sier Harry Birkeland fra Ulset til Bergens Tidende.

Bergens Tidende omtalte billettsystemet på Ulriksbanen i forrige uke, etter å ha vært i kontakt med flere reisende som stusset over at de hadde fått enkeltbilletter med samme nummer. For mens tur-retur-billettene er løpende nummerert, utstedes for tiden hver eneste enkeltbillett på Ulriksbanen i 500 eksemplarer.

Tom for vanlige billetter

Dette er ikke forbudt, selv om løpende nummerering blir regnet som et mye sikrere og bedre system. Daglig leder i Ulriksbanen, Thorbjørn Sirseth, forklarte da at det normale var å bruke løpende nummerering på enkeltbillettene også. Men på grunn av ekstraordinær stor trafikk i sommer, hadde de rett og slett gått tom for de vanlige billettene. På grunn av ferieavvikling hadde ikke trykkeriet klart å levere de nye billettene tidsnok, sa Thorbjørn Sirseth, som håpet at han fikk de nye, serienummererte billettene over helgen.

Regnskapsføreren hans, Tore Bergfjord hos Forseti Regnskap ANS, sa at de blokknummererte billettene bare hadde vært i bruk i september. Det må være feil, påpeker Harry Birkeland, som fortsatt har billettene som han og konen fikk 3. juni.

Ny forklaring

Daglig leder Thorbjørn Sirseth henviser alle spørsmål til regnskapsfører Tore Bergfjord. Etter å ha undersøkt saken, forteller Bergfjord at Ulriksbanen gikk over til blokknummerering da det ble nye priser i mai/juni.

— Først var det 100 billetter i hver bunke. Så gikk man over til 500 billetter i hver bunke. Hvor lenge dette systemet skal brukes, må du nesten spørre Sirseth om, sier Tore Bergfjord.

— Det jeg og revisoren er opptatt av, er at det føres skikkelig kontroll med omsetningen. Det telles opp og føres oppgjør hver dag, og det er det som er poenget, sier Bergfjord.

IKKE BARE SEPTEMBER: Også i juni ble det solgt billetter med like nummer ved Ulriksbanens nedre stasjon.
ARKIVFOTO: HELGE HANSEN