Siw Stefansen Hjørnevik forsto ingenting da hun mottok en regning fra Bergen legevakt pålydende 210 kroner. Det er ti år siden hun sist oppsøkte legehjelp der.

— Jeg var i tillegg i Sogndal den dagen jeg angivelig skal ha fått behandling på Legevakten, sier Hjørnevik.

Hun tok en telefon for å rette opp misforståelsen, men det var enklere sagt enn gjort.

— Da jeg sa at det ikke var meg, mistenkeliggjorde de meg og spurte om jeg var sikker på det. Selvfølgelig er jeg sikker på at jeg ikke har vært hos legen. Jeg var ikke engang i Bergen, sier 28-åringen.

De fant journalen hennes og holdt hardnakket på at alt stemte. Navn, fødselsnummer og diagnose.

— Jeg holdt på mitt og spurte hvilken lege jeg skulle ha fått behandling hos, men da fikk jeg vite at det var taushetsbelagt. Jeg fikk heller ikke vite hvilken behandling de mente jeg hadde fått. Det er helt uforståelig for meg hva som kan ha skjedd. Har noen brukt mitt navn? Har jeg fått påført uriktig informasjon i journalene mine? spør Hjørnevik.

Må klage skriftlig

— Det har skjedd tidligere at noen har utgitt seg for å være en annen person når de får behandling her hos oss. Vi pleier derfor å kreve identifikasjon. Vi ser så mye rart her nede, så det er ikke utenkelig, sier legevaktsjef Frank van Betten.

En annen mulig forklaring er at legen har søkt på fødselsnummer og hentet feil pasient fra arkivene.

— Jeg synes det er alvorlig at de kan bytte meg om slik. Det er feil når jeg må bevise at jeg ikke var i Bergen på det aktuelle tidsrommet. Og hva med personvernet? Hvis du ikke kan stole på at legen forvalter informasjonen din riktig, hvem kan du stole på da? spør Hjørnevik.

For å rette opp feilen må hun sende en skriftlig klage til Legevakten.

— Leger skal vanligvis ikke søke på fødselsnummer, men det skjer. Kvinnen må sende oss en skriftlig klage. Vi kan verken rette eller gi opplysninger over telefonen. Det er for å sikre våre pasienter best mulig. Informasjon må ikke komme på avveie, sier van Betten.

I ettertid er det blitt klart at legen har blandet to journaler.

— Det var en glipp, sier legevaktsjefen.

JOURNALBLANDING: Siw Stefansen Hjørnevik har fått en regning fra Legevakten. Hun har ikke vært der på ti år. Da hun forsøkte å rette feilen, fikk hun ingen informasjon. Det var taushetsbelagt.
FOTO: ARNE NILSEN