18. august er den store dagen da Eli-Anne skal gi sitt ja til samboer Tomas, med de fire døtrene i huset, Tina Amelie, Hedda og Nora, som brudepiker.

Så sant alle rester av kloakkslam er borte.

Jeg tenker med gru på hva som vil hende om svineriet trenger inn i kjelleren

Eli-Anne Fauske

Ingen vil hjelpe

De gifteklare hadde kjent lukten av kloakk i flere dager før snøen smeltet og store mengder kloakkslam åpenbarte seg på plenen.

Verken kommune, forsikringsselskap eller naboer ser ut til å ville hjelpe.

— Kommunen krever inn avgifter, men hevder at kloakken er privat, så vi må ordne opp selv.

- Og forsikringsselskapet?

— If sier en ting til oss, og noe helt annet til de av naboene som er forsikret i samme selskap.

- Hva sier de?

— Til oss sier en saksbehandler at vi må få noen til å plugge rørene, men da går jo kloakken fra de andre husene tett.

- Hvilken beskjed får de andre?

— De får vite av en annen saksbehandler i If at det ikke er erstatning å hente siden rørene er 40 år gamle.

- Og hva sier du?

— Jeg forventer av mitt forsikringsselskap at de tar styringen, og koordinerer det som skal til for å ordne opp. Vi betaler jo forsikringspremie.

- Kan ikke leve slik

Hos If får de beskjed om at skaden må dekkes av forsikringene til naboene som kloakken kommer fra. De naboene som er forsikret i samme selskap, får derimot beskjed om at rørene er for gamle til at det er erstatning å hente. Selskapet er ikke villig til å sende noen for å se på skaden, men forsikringstakerne blir rådet til å ta bilder, i tilfelle det senere skulle dukke opp andre skader som kan relateres til denne.

-Det er ikke lang avstand mellom kloakken og grunnmuren på huset. Jeg tenker med gru på hva som vil hende om svineriet trenger inn i kjelleren, sier Eli-Anne Fauske.

Hun vil ha kloakkslammet ut av hagen fortere enn svint, uavhenging av bryllupsdatoen.

— Vi kan jo ikke leve slik, sier hun.

Selvbyggerlag

Eli-Anne og Tomas har kjøpt en huseiendom på Haukeland i Arna. Området ble tilrettelagt privat, av Dyrhaug Selvbyggerlag. Laget ble etablert i 1969, i forbindelse med utbyggingen, og opphørte i 1999. Da var Arna kommune for lengst innlemmet i Bergen.

— Vi har fått kopi av brev som Hjalmar Aasheim, en av de involverte i selvbyggerlaget, sendte til Bergen kommune i høst. Han oppfatter et brev fra kommunen i desember 1975 slik at kommunen overtar hele vann- og avløpsnettet, unntatt drensledningene. Men nå sier kommunen at alt er privat, fortviler Fauske.

Bryllupshagen ligger nede ved bekken som mottar overløpsvann. Derfor er en septiktank plassert her, og kloakkledning fra rundt 12 av husene i byggefeltet går gjennom eiendommen.

- Fant ikke papirene

Kari Monsen, tidligere eier av Fauskes hus, bor nå i et av husene knyttet til kloakknettet som lekker.

— Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er kommunen sitt ansvar. Da jeg bodde i samme huset, var vi i en diskusjon med kommunen angående fjerning av kummer i hagen. På kjøpspapirene mine sto det at vann og kloakk var offentlig eid. Kommunen fant ikke sine papirer, og enden på visen var at vi slapp ansvaret for kummene, sier hun.

Magnar Sekse, fagdirektør i vann- og avløpsavetaten kunne lørdag ettermiddag ikke svare på om det er kommunen som har ansvar for kloakkrørene.

Informasjonsdirektør i If skadeforsikring, Jack Frostad, ønsker å oppklare saken over helgen.

— Dette bør absolutt gripes tak i fort. Vi må ta tak i dette på mandag, og få avklart, sammen med kommunen, hvem det er som eier rørene, sier Frostad.

- Er dette eventuelt en forsikringssak for naboene og ikke Fauske?

— Dersom det er naboens separate avløpsrør som går over kundens eiendom som lekker, så går det på naboens forsikring sier han.

Ifølge Frostad blir sementrør avskrevet med fem prosent årlig fra det tjuende året. Plastrør blir ikke avskrevet.