Før hadde han 25 kvadratmeter for seg selv. Med parkett og to vinduer. Nå er han flyttet. Bare T-skjorten minner om hans gamle arbeidsgiver, Helseregion Vest.

Veggene er nesten nakne, hyllene nesten tomme. Det nye kontoret er like stort som det gamle. Vinduene er fortsatt to. Men på gulvet er det belegg. Og kontoret må han dele.

Det ringer.

— Jeg må bare ta telefonen. Det er ikke så ofte jeg får telefoner lenger, sier rådgiver Magne Høgelid. Han har jobb, men karakteriserer den som uferdig, det tar tid for det nye helseforetaket å finne sin form.

Løse luften

Fra sommeren 1998 arbeidet Høgelid i sekretariatet for fylkeskommunale Helseregion Vest i Bergen. Jobben gikk ut på å utvikle samarbeidet mellom sykehusene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Da følte han at han hadde en meningsfylt jobb. Nå sier han det slik:

— Foreløpig jobber jeg med mange spennende oppdrag fra sykehusledelsen, uten at det fyller opp dagen som i min tidligere stilling.

Da planene om at staten skulle overta sykehusene fra fylkene skjøt fart regnet Høgelid, som de andre i helseavdelingen i Hordaland fylkeskommune, med at toppledelsen i det nye helseforetaket for vestlandsfylkene ville bli liggende i Bergen.

I stedet ble det Stavanger. Det var overraskende for Høgelid og hans kollegaer.

— Et slag i trynet. Nei, ikke i trynet... I magen i hvert fall, sier Høgelid.

I stedet for muligheter til en spennende jobb i det nye helseforetaket sto han plantet i løse luften. Der sto han ikke alene. Helse Bergen mangler klare oppgaver for 10 av de tidligere fylkesbyråkratene. Det er ikke sikkert at de blir erstattet om noen av dem slutter, ifølge konstituert administrerende direktør Egil H. Haugland.

Prøvetid

Hvordan er det å arbeide med slikt hengende over seg?

Høgelid tar ikke Hauglands uttalelser personlig. Han presisere at han ikke ser på seg selv som et offer for reformen, og at han ser sin egen situasjon som et utfordring. Det var verre å sitte på oppsigelse i det gamle systemet. Det er mange oppgaver som skal løses med den nye modellen, ikke minst er det viktig å utvikle en fornuftig og rasjonell fordeling av funksjoner mellom de mange enhetene som utgjør Helse Bergen.

Høgelid sier at Helse Bergen har ønsket de tidligere fylkeskommunalt ansatte velkommen, med beskjed om at deres kompetanse er ønsket.

Helse Bergen er nytt, og den type oppgaver som Magne Høgelid gjorde i fylkeskommunen var tidligere ikke en del av virksomheten på Haukeland sykehus eller de andre sykehusene under Helse Bergen.

Nå arbeider Høgelid blant annet med samordning av avdelingene for fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehusene i Bergen.

Så får han se. Sjansen for at han fortsatt er i jobben om to-tre år er fifty-fifty, anslår han.

— Vi må jo legitimere vår virksomhet. Hvis vi ikke klarer det får vi mindre interessante jobber, sier Høgelid.

IKKE SOM FØR: Magne Høgelid.
FOTO: BJØRN ERIK LARSEN