Fra klokken 15-17 lørdag ettermiddag fikk kun de som var kritisk syke ut medisiner ved apotekene i Hordaland. I denne perioden oppstod det tekniske problemer som gjorde at apotekene ikke fikk kontakt med databasen som inneholder reseptene fra pasienters leger.

bt.no får opplyst at et lynnedslag skal ha vært årsaken for den tekniske svikten som oppsto.

Plutselig var det umulig for apotekene å komme i kontakt med reseptformidleren, og dermed fikk de ikke tilgang på folks resepter.

— Databasen er vår reseptformidler når vi skal ta ut e-resepten, forteller daglig leder ved apotek Nordstjernen, Hanne Tram til bt.no.

Kun én respetformidler i hele landet

Det finnes kun én enkelt database som fungerer som reseptformidler for samtlige apotek i landet som har tatt i bruk den nye e-respeten. Helsedirektoratet har ansvaret for denne serveren som apotekene kobler seg opp mot for å finne reseptene fra pasienters leger.

— Dette er en database som er tilgjengelig 24 timer i døgnet med full beredskap i forhold til service og feilretting, sier avdelingsdirektør i avdeling for e-resept i Helsedirektoratet, Anne-Lise Härter til bt.no.

Ifølge henne er det ikke noe i veien med selve respetformilderen, feilen ble etterhvert identifisert i apotekssystemet. Det er Naf-data som er ansvarlige for den delen av e-reseptsystemet som ligger hos apotekene hvor svikten oppsto.

Utfallet av feilen ble likefult at enkelte pasienter ikke fikk ut medisinene de var kommet for å hente.

Måtte vente

Pasientene som måtte vente var dem som ikke hadde akutte behov for medisinene sine.

Daglig leder ved Apotek Nordstjernen i Bergen, Hanne Tram, forteller at det finnes kriseløsninger apotekene kan benytte seg av dersom noen virkelig ikke kan vente.

— Vi har noe som heter nødekspedisjon. Denne ekspedisjonen gir oss mulighet for å gi ut medisner uten at det foreligger noen resept, sier Tram.

Dette vil eksempelvis gjelde hjerte- og epilepsimedisner.

Akuttinstanser bruker papir

Både Bergen legevakt og sykehusene benytter de gamle papirreseptene for å sikre at pasientene alltid får de nødvendige medikamentene.

— Akutte medisinske behov kan vi alltid hjelpe, sier Tram.

Har du opplevd problemer med e-resepten? Gi din kommentar i feltet under.

FÅR IKKE MEDISINER: Pasienter som ikke har akutte medsinske plager får ikke tilgang på medisinene sine så lenge reseptformidleren er nede.
RUNE BERENTSEN