Verken Trond Mohn selv eller ledelsen ved Høgskolen i Bergen trodde sine egne ører da de møtte opp i Kunnskapsdepartementet og fikk blankt avslag på det sjenerøse tilbudet fra industrilederen.

— Det var kanskje litt overraskende at undertegnede møtte opp i departementet. Men jeg så det som viktig å støtte aktivt opp under høyskoleledelsen, sier Trond Mohn.

Møtet fant sted i fjor på disse tider, få måneder etter at daværende statsråd Øystein Djupedal ga grønt lys for å satse på nybygg til Kunsthøgskolen i Bergen - men på betingelse av at private investorer ville medvirke.

- Drar gjerne til Oslo igjen

Trond Mohn sier at han hadde vanskelig for å akseptere de argumentene han ble møtt med, og han reflekterer videre:

— Vi satt der rundt bordet med en skarp statssekretær som lekset opp problemene med høykonjunkturene og presset i økonomien. Men staten kan ikke la være å bygge, for vi er kanskje inne i en lang periode med høykonjunkturer. Det er jo et stort behov på alle felt for høy utdanning og et høyt kunnskapsnivå. Derfor får vi heller ta sjansen på at noen bygg blir dyrere enn de kanskje ellers ville blitt. Det er i det perspektivet trist at verken Høgskolen og odontologene får de nybyggene de så sårt trenger.

— Er du parat til å dra til Oslo igjen for å få politikerne på bedre tanker?

— Ja, jeg stiller gjerne igjen hvis jeg blir bedt om det. Det er bare en fornøyelse å være med høyskoleledelsen, sier Trond Mohn.

- Ikke avgjørende

Det var daværende statssekretær Per Botolf Maurseth som på vegne av Øystein Djupedal tok imot Trond Mohn, rektor og direktør ved Høgskolen i Bergen. Han begrunner avslaget slik:

— Tilbudet om privatfinansiering var ikke noe avgjørende argument for å si ja til prosjektet, for det ville likevel gi økt press i økonomien.

— Hvorfor krevde dere da privat medvirkning for å finansiere Kunsthøgskolen?

— Det kan ikke sammenliknes. Det gjaldt et såkalt signalbygg som vil være i en særklasse, sier den avgåtte statssekretæren.

Møter den nye statsråden

— Både studenter og ansatte sitter med et stadig sterkere inntrykk av at de blir holdt for narr. Ledelsen ved høyskolen forstår godt denne holdningen, sier Nils Mæhle som er direktør ved Høgskolen i Bergen.

Han har likevel visse forventninger til det kommende møtet med statsråd Tora Aasland, som er forsknings- og høyere utdanningsminister. Mæhle har fått løfte om at et slikt møte vil bli holdt innen få uker.

Han håper på mer positive signaler enn de han fikk på møtet i fjor høst. På samme måte som Trond Mohn var han oppgitt og forundret over at tilbudet om å forskottere midler til høyskolebygget ble blankt avvist av departementet.

— Verken Mohn, rektor eller jeg kunne forstå de argumentene som ble fremlagt, når han faktisk var villig til bidra med 300 mill. kroner i forskottering, slik at byggearbeidet kunne starte.

— Det må jo være samfunnsmessig uheldig å ikke komme i gang, ettersom Statsbygg allerede har brukt 250 mill. kroner på prosjektet, sier Nils Mæhle.

Deisz, Ørjan