Gulating lagmannsrett har forkastet anken til en 35 år gammel bergensmann som i fjor ble dømt til ni års fengsel for å ha voldtatt to kvinner på henholdsvis 80 og 16 år.

Tingrettsdommen blir dermed stående.

Statsadvokatene i Hordaland ba om seks års forvaringsstraff for bergensmannen, men fikk ikke medhold. Også aktor valgte å anke straffeutmålingen.

Voldtok 80-åring

De to voldtektene skjedde i Olsvik i februar 1996, og i Bergen sentrum i oktober 2010.

Den 80 år gamle kvinnen ble overfalt og dratt ned i en kjeller tilhørende en bygård i sentrum. Der ble hun blant annet bakbundet, tvunget ned i en stol, drapstruet og tapet over øyne og munn med armert teip. Så ble hun voldtatt.

— Jeg ba og ba, og tilbød ham penger hvis han slapp meg fri. Jeg var ikke klar over at han skulle bruke meg på en slik måte, sa kvinnen da hun forklarte seg under tingrettens behandling av saken i februar i fjor.

Den første voldtekten skjedde da mannen var 18 år gammel. 14 år senere matchet politiets hans DNA med begge sakene.

Han tilsto forholdene i avhør fire måneder etter at han ble pågrepet.

Retten i tvil

Aktor, førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, mener 35-åringen er så farlig at samfunnet bør vernes mot ham. Derfor la han ned påstand om forvaring da saken gikk for Bergen tingrett.

Påstanden ble under tvil ikke tatt til følge.

Heller ikke lagmannsretten har funnet at tidsubestemt straff er riktig reaksjonsform.

«Også lagmannsretten er i tvil om behovet for forvaring av hensyn til samfunnsvernet i tilstrekkelig grad vil være til stede, og finner derfor at forvaring ikke bør idømmes.», heter det i Gulatings dom.

Truet med kniv

Lagmannsretten har funnet å legge vekt på at 35-åringen er inne i et behandlingsopplegg i fengselet.

«Domfelte har erkjent forholdene, og synes innstilt på aktivt å arbeide med de sosiale og mentale årsakene til handlingene, og å ta imot de behandlingstiltak som måtte være aktuelle.», skriver dommerne.

Den da 16 år gamle kvinnen ble overfalt ved en gangsti i Olsvik i 1996. Iført finlandshette holdt tiltalte en fiskekniv mot ansiktet hennes og trakk henne inn i et skogholt. Han satte seg oppå henne og satte kniven i bakken ved hodet hennes.

Kvinnene er til sammen tilkjent nær 750.000 i erstatning og oppreisning.