De to partiene mener byrådet valgte å ignorere kommunens beredskapsplan da bergenserne ble utsatt for helseskadelig luft tidligere i vinter.

«Ingen av de vedtatte tiltakene ble iverksatt, og til media uttaler byrådsleders politiske rådgiver at byrådet forholder seg til den neste beredskapsplanen, før den er vedtatt av bystyret», skrev Rødts Torstein Dahle og Sondre Båtstrand (MDG) i en pressemelding, der de begrunner forslaget om å fremme mistillit mot byrådslederen.

Fremmet forslag

Dagens bystyremøte startet derfor med et mistillitsforslag mot byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

— Dette gjelder det viktigste og største, politisk frembrakte helseproblemet i Bergen. Det foreligger dokumentasjon på at luften som pustes inn i Bergen gir store helseskader, sier Torstein Dahle (Rødt).

Dahle påpeker at det er kommet flere nye rapporter på dette temaet den siste tiden. En av de siste rapportene kan oppsummeres slik: det er dokumentert at det er høyere dødelighet i Oslo etter dager med høy forurensning. Bare kort eksponering kan ha dødelige effekter.

— Vi mener at dette er så dramatisk at byrådet med byrådsleder må treffe tiltak når man står i fare for å komme i slike situasjoner. Man kan ikke vente og se hva som skjer, sier Dahle.

Brudd på demokratiet

Sondre Båtstrand i MDG mener det er et radikalt virkemiddel de nå har valgt å benytte. At byrådet valgte å forholde seg til en beredskapsplan som ikke var vedtatt, mener han rettferdiggjør det.

— Dette er et brudd på demokratiske spilleregler.

Båtstrand mener det også er veldig alvorlig at kommunens beredskapsplaner ikke blir fulgt opp.

— Vi skal ikke vente på at bergenserne blir skadet før vi gjør noe. Vi skal ikke oppleve perioder med lufkvalitet på rødt nivå. Hadde tiltakene blitt fulgt, kunne man beskyttet bergenserne bedre.

Gjorde jobben

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen viser selv til at kommunen sendte ut varsel om dårlig luftkvalitet til samarbeidspartnere som havnevesenet vegvesenet både på fredagen og mandagen før luftkrisen inntraff på onsdagen.

— Slik jeg ser det har vi reagert riktig på situasjonen, uavhengig av om vi fulgte den gamle eller den nye beredskapsplanen.

Smith-Sivertsen påpeker at de høye verdiene av svevestøv bare varte i én time, og at det derfor ikke var hensiktsmessig å følge ting i beredskapsplanen som å kalle inn et beredskapsråd.

Hverken Ap, SV, Sp KrF, Venstre eller Byluftlisten støttet forslaget om mistillit. Forslaget fikk derfor ikke flertall og falt.