Etter at moren fortalte sin historie i BT i mars i år, har mye skjedd.

Et velfungerende apparat er bygget opp rundt gutten. Det er ordnet med avlastning i hjemmet og familien har fått en egen koordinator å forholde seg til, i stedet for å bruke mye tid og krefter på å finne frem til de rette instanser.

Har det mye bedre

— Og det viktigste av alt er at gutten, som nå har fylt ti år, har fått det mye bedre. Han fungerer fint på skolen og det er ingen problemer med å ha ham hjemme, sier guttens mor.

— Dette har forandret hele situasjonen. Nå har vi det bra, alle sammen, og vi har fått flinke og proffe hjelpere som skjønner hva problemene består i, og som bruker all den fagkunnskap de har for å få det til å fungere. Det er en enorm lettelse. Familieposten på Haukeland dro i gang den positive snuoperasjonen, men både psykiatritjenesten i området, skolen og Bufetat har vært finfine støttespillere i prosessen, sier moren.

— Dette høres ut som rene solskinnshistorien, men jeg er bare så glad for at vi er kommet dit vi er i dag, sier hun.

Mange diagnoser

Da BT tok opp saken for syv måneder siden, var foreldrene utslitte og oppgitte over det mangelfulle tilbudet. Sønnen har sammensatte diagnoser, blant annet ADHD og Tourettes syndrom, som gjør at han vanskelig kan kontrollere utagerende atferd, og han har angst og utviklingsforstyrrelser. Han er en sjarmerende og oppvakt gutt, men helt ustyrlig og farlig for sine omgivelser når raserianfallene kommer.

Morens ønske var at han skulle bli skikkelig utredet og få tilrettelagt et behandlingstilbud, slik at man slapp de desperate og usikre episodene der legevakt og barnevernsvakt noen ganger har vært eneste utvei. Det er dette tilbudet som nå er på plass, sier guttens mor, som mener det begynte å skje positive ting da hun gikk ut offentlig med saken.

— Det var først da vi ble tatt på alvor. Det nytter visst å si fra, sier hun.