Kjøperen forteller til Bergens Tidende at kjøpesummen ble låst på meglers konto. Årsaken var frykt for at nybygget ikke skulle bli godkjent.

— Vi krevde dokumentasjon på at alt var i orden med byggetillatelsen før det kom på tale å overføre pengene, forteller kjøperen.

Rakners skriftlige forsikringer om at alle godkjenninger var på plass, holdt ikke.

I nesten to måneder bodde vedkommende i Svartediksveien 23, før uoverensstemmelser med Rakner endte med at kjøpet ble hevet. Ett ankepunkt var manglende godkjenning, ett annet mangler ved leiligheten.

— Vi fikk utarbeidet en rapport som fastsatte manglene ved leiligheten til 60.000 kroner. Da var ikke de skeive gulvene med i beregningen, sier kjøper.

Ole Rakner har en annen versjon av hvorfor kjøpet ble hevet. - Vi hevet kjøpet fordi han ønsket det. Vi var snill, rett og slett, sier Rakner.