Roald Stenseide, som er fylkets best betalte fritidspolitiker, fikk utbetalt 250.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste i årene 2004 til 2006 uten å legge frem dokumentasjon på at han ble trukket i lønn.

— Her skjedde det en glipp fra vår side. Han skulle lagt frem dokumentasjon på lønnstrekk før han fikk utbetalt tapt arbeidsfortjeneste, sier finansdirektør Johnny Stiansen.

Les også: RV vil redusere godtgjørelsen

Krevde refusjon

Det var tidligere styreleder i Nye Askøy Hus AS som i et brev 23. november i fjorgjorde fylkeskommunen oppmerksom på glippen. Roald Stenseide er daglig leder og medeier i familiebedriften. I brevet fra Audun Leon Jacobsen heter det:

«Roald Stenseide får full lønn utbetalt fra Nye Askøy Hus AS. (...) Jeg vil også gjøre oppmerksom på at vi tror daglig leder har fått utbetalt dobbel lønn (...) da vårt firma betaler alle disse utgiftene uten å få refundert disse. »

Dette førte til at fylkeskommunen stoppet utbetalingene av tapt arbeidsfortjeneste. Men i mai sendte styremedlem Alf Stenseide, Roald Stenseides bror, et brev til fylkeskommunen der det heter at «Roald har avstått fra markedstilpasset lønn. Dette er et nedtrekk på ca. 100.000 pr. år. Grunnen er at tapt arbeidsfortjeneste er blitt utbetalt han direkte.»

- Ikke etter boken

Brevet førte til at fylkeskommunen betalte ut den tilbakeholdte tapte arbeidsfortjenesten for 2007.

— Det var ikke etter boken, men vi valgte likevel å gjøre det slik, forklarer Johnny Stiansen.

I regelverket til fylkeskommunen heter det om tapt arbeidsfortjeneste at denne «... vert dekka med inntil kr. 1600,- pr. dag når det vert dokumentert trekk i løn.»

— Jeg beklager at jeg ikke leverte dokumentasjon fra første dag. Jeg burde ha sørget for det selv. Dette er sløvhet fra min side, sier Stenseide.

Stenseides lønnsutbetalinger viser at han ikke har hatt en negativ lønnsutvikling de årene han har fått utbetalt store godtgjørelser for politiske verv.

Fra 2003 til 2006 har lønnen økt fra 255.000 til 316.000 kroner. Den fylkeskommunale godtgjørelsen har økt fra i underkant av 50.000 til 394.000 kroner i samme periode.

Kunne tjent mer

Roald Stenseide sier at han kunne ha tjent 100.000 mer som daglig leder enn det han gjør i dag ut fra det som er markedslønn.

— Hvordan forklarer du at tidligere styreleder mener du ikke er blitt trukket i lønn?

— Det er foretatt et konkret nedtrekk i lønnen. Når den tidligere styrelederen skriver dette, henger det sammen med en konflikt i bedriften og familien som jeg ikke ønsker å kommentere.

— Men lønnen din har økt i disse årene. Hvordan forklarer du det?

— Det har gått gradvis oppover for meg som får alle andre i disse årene

— Men burde ikke lønnen ha gått ned?

— Jo, dersom arbeidstiden min hadde minket. Jeg jobber like mye, nærmere 45 timer pr. uke. Skal jeg ikke ha betalt like mye som jeg tilfører firmaet i verdier? Skulle jeg ikke fått det, kunne jeg like gjerne ha sluttet.

Godtgjørelsen for høy

— Hvorfor kreve tapt arbeidsfortjeneste når du jobber 45 timers uke?

— Jeg har et reelt nedtrekk i lønnen og det gir regelverket meg rett til å kreve godtgjort.

— Du mottok nesten 400.000 kroner i møtegodtgjørelse i 2006. Du måtte jo ikke kreve tapt arbeidsfortjeneste på toppen av dette.

— Jeg har ingen problemer i å være enig med deg i det, selv om jeg synes at søkelyset er feil. Det er den faste godtgjørelsen som er for høy, sier Roald Stenseide.

«KUNNE TJENT 100.000 MER»: Roald Stenseide sier han kunne ha tjent 100.000 mer som butikksjef. Det er årsaken til at han har krevd tapt arbeidsfortjeneste på toppen av de nær 400.000 kronene han mottar i fast godtgjørelse fra fylkeskommunen.
Deisz, Ørjan