Mannens anke til Gulating lagmannsrett førte ikke frem og straffeutmålingen fra Tingretten fastholdes. Det var i oktober 2010 at mannen fikk føling da han kjørte bil og frontkolliderte med en kvinne som mistet livet.

Han ble i tingretten dømt til 60 dagers fengsel, derav 30 betingede, og mister retten til å kjøre bil i tre år. I tillegg må han betale erstatning til kvinnens etterlatte.

— Jeg er skuffet over utfallet i lagmannsretten, sier mannen til BT.

Ifølge lagmannsretten burde mannen ha innsett risikoen for å få anfall under bilturen, og dermed tatt nødvendige forholdsregler underveis.

Var plaget av anfall

Mannen har vært diabetiker siden han var 10 år gammel og har de siste årene vært plaget med anfall av hypoglykemi, altså lavt blodsukker eller "føling".

Da ulykken skjedde hadde mannen et alvorlig tilfelle av føling. Dermed mistet han kontrollen over bilen og kom over i motsatt kjørefelt, der han frontkolliderte med en varebil.

Kvinnen som førte varebilen døde av skadene. Ulykken skjedde i Amlatunnelen på vei til Sogn.

— Det er klart at jeg har skyldfølelse for det som skjedde, men samtidig føler jeg ikke at jeg har gjort noe galt, sier mannen.

- For strengt krav

Med den kunnskapen mannen hadde om sykdommen mener lagmannsretten at han bevisst tok risikoen på at han ikke skulle få føling mens han kjørte bil.

Mannen burde tatt hyppige pauser og målt blodsukkeret regelmessig mener retten. Selv mener han at dette kravet er for strengt.

— Jeg målte blodsukkeret rett før jeg kjørte. Lagmannsretten har lagt til grunn en mye høyere aktsomhet enn det helsedirektoratet og fagpersoner gjør, mener han.

Vil anke straffen

Mannen tror det blir vanskelig å ta saken videre nå.

— Jeg kommer i alle fall til å anke straffeutmålingen, sier han.

Retten var nemlig splittet i synet på fengselsstraffen. Mindretallet mente at hele fengselsstraffen på 60 dager burde være betinget, slik at mannen skulle slippe å sitte i fengsel.

Dette begrunnes med at saken er tragisk for alle parter og at saken har dratt ut i lang tid.