— Som Senterparti-politiker ville ingenting gledet meg mer enn å kunne sette EU til side. Men det er dessverre ikke så enkelt, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til de fremmøtte ved Vikaleitet onsdag.

Da ség ettermiddagsrushet sakte fremover i retning Åsane senter gjennom flaskehalsen på E 39.

Frykter for sikkerheten

Lokalbefolkningen har i 20 år kjempet for å få en tunnel gjennom åsen til erstatning for smale, svingete Vikaleitet.

Jeg skjønner godt frustrasjonen og utålmodigheten. Men nå har dere ventet så lenge, så jeg håper dere kan vente litt til Magnhild Meltveit Kleppa, samferdselsminister

Høsten 2008 var det jubel da regjeringen bevilget de første millionene, og året etter ble det fulgt opp med ny bevilgning. Men nå henger Eikåstunnelen igjen i en tynn tråd.

Årsaken er et EU-direktiv som krever to separate tunnelløp når trafikken er så høy som på E 39 i Åsane.

Statens vegvesen har presentert flere alternativer for å slippe unna EU-direktivet. Det siste forslaget var en tunnel som var delt i to løp av en betongvegg, men også det ble avslått av Vegdirektoratet. Å bygge to tunnelløp vil koste 300 millioner kroner, nesten dobbelt så mye som er avsatt til prosjektet.

— Departementet kan overprøve Vegdirektoratets tolkning av EU-direktivet. Men vi må huske at dette direktivet er begrunnet i trafikksikkerhet. Det er et stort ansvar å skulle overprøve det, sier Kleppa.

- Betyr det at du frykter en alvorlig ulykke dersom dere tillater å bygge tunnelen i ett løp?

— Det er i hvert fall et tyngende ansvar. Men både Vegdirektoratet og Statens vegvesen er løsningsorienterte, og jobber med å finne en måte å løse dette problemet på.

Ny ulykke i påsken

Eva B. Bolstad fra Veikomiteen for Eikåstunnelen skjønner ikke argumentet.

— Det er jo et paradoks at EU-reglene sier nei til tunnelen på grunn av trafikksikkerhet, og så er alternativet dagens vei, der det verken finnes fortau eller sykkelvei. Så sent som søndag hadde vi en ulykke her. Da ble fire sendt til Haukeland, sier Bolstad.

Hun sier det er umulig for fotgjengere å gå langs den sterkt trafikkerte, smale veien der tungtransport og busser dundrer forbi.

— I det siste er det blitt enda verre, blant annet på grunn av lastebilene som kjører i skytteltrafikk med jord og stein til IKEA-utbyggingen, sier hun.

— Jeg skjønner godt frustrasjonen og utålmodigheten. Men nå har dere ventet så lenge, så jeg håper dere kan vente litt til, svarte Kleppa.

- Tunnelen trengs uansett

Beboere, byråkrater og lokalpolitikere stilte opp da samferdselsministeren kom på besøk. Terje Søviknes (Frp) viste rundt på vegne av Fylkesutvalget, mens byråd Lisbeth Iversen (KrF) stilte fra kommunen.

Begge er opptatt av at flaskehalsen ved Vikaleitet hindrer videre utvikling i Åsane Nord. Der ligger Bergens største tomtereserve, og det er planlagt bussanlegg med plass til hundrevis av busser. Det betyr at trafikken bare vil øke i fremtiden.

Også Terje Valen (Rødt) var møtt opp for å argumentere for Nyborgtunnelen – den lengre og langt dyrere tunnelen som vil avlaste sentrale deler av Åsane. Men på Vikaleitet var det enighet om at Eikåstunnelen uansett trengs.

— Her vil det gå mye trafikk også etter at en Nyborgtunnel blir bygget. Det er helt nødvendig å få trafikksikret dette området, sier Lisbeth Iversen.

Tanker om trafikksituasjonen i Åsane? Syng ut her.