— Siden hendelsen har hun hatt «flashbacks» om at hun ble utsatt for en voldtekt av tiltalte, heter det i den ferske dommen fra Bergen tingrett.

Men den nye forklaringen fra kvinnen kom for sent til å bli en vesentlig del av rettssaken i Bergen tingrett i slutten av mai.

Skjedde på nachspiel

Tiltalen mot bergensmannen, knyttet til et nachspiel i Bergen i fjor vår, ble tatt ut i mars i år. Den gjaldt seksuell handling uten samtykke, samt at han skulle ha holdt kvinnen fast i sengen da hun våknet av befølingen.

Selv om kvinnen like før rettssaken ble helt sikker på at hun også ble voldtatt, ønsket ikke aktor å endre på tiltalen. Retten fant heller ikke grunn til å utsette saken.

— Retten er avskåret fra å vudere bevisene rundt dette temaet, heter det i dommen.

Mannen nektet straffskyld etter tiltalen. Han innrømmet berøring av kvinnen, i området ved det ene kneet, «for å se om hun var våken». Ifølge mannen sov kvinnen hele tiden mens de var sammen i sengen.

Det er en forklaring Bergen tingrett ser bort fra. Dommen beskriver befølingen og bruken av tvang som så hardhendt at den ga kvinnen blåmerker på bryst, armer og ben.

En måneds fengsel

Mannen, som jobber som barnehageassistent, ble dømt til 30 dagers ubetinget fengsel.

I tillegg må han betale kvinnen 15.000 kroner i oppreisning på grunn av de psykiske skadene hun har fått. Kvinnen sliter med panikk, angst, kvalme og brekninger, og har vært sykemeldt fra studiene. Hun går fortsatt til behandling hos psykoterapeut.

I vurderingen av erstatningen, der skyldkravet er lavere enn i strafferetten, kommer kvinnens voldtektsforklaring inn i bildet: «Hovedårsaken til fornærmedes traumer etter hendelsen, er knyttet til hennes opplevelse av å ha blitt voldtatt.» Men retten konkluderer: «Heller ikke for erstatningsspørsmålet kan retten legge til grunn som bevist at tiltalte har voldtatt fornærmede, det foreligger ikke sannsynlighetsovervekt».