— De kom tre mann og slo inn døren. Vi fikk fem minutter på oss til å ta med det mest nødvendige. Så sto vi på gaten, uten et sted å bo, forteller Aas.

Hun og samboeren fikk oppleve hvor lite rettsvern en leietaker har da de kom i konflikt med huseieren i Ytre Arna i vår. De var misfornøyd med boforholdene, og hadde sagt opp leiligheten fra månedsskiftet. Åtte dager før overtakelse ble de plutselig kastet ut.

Uten vann og strøm

— Vi måtte flytte inn på en byggeplass. Der lå vi på en skummadrass og hadde verken vann eller strøm, forteller Aas.

Bakgrunnen for striden var uenighet om depositumet. Aas og Hagen fryktet at de ikke ville få igjen depositumet fra huseieren, og fikk råd fra advokaten om ikke å betale inn leie de to siste månedene.

Aas ønsker en lov som gjør det vanskeligere å kaste folk rett ut, velkommen - selv om det kan bety at sosialkontoret kan bli involvert over hodet på leietakeren.

— Det er både positivt og negativt. Men når du er i sånn situasjon er det fint at noen vil hjelpe, sier hun.

Advarer mot stigmatisering

Advokat Asgeir Thomassen har bistått Aas i striden med huseieren. Bare det siste året har han hatt tre klienter i liknende situasjon.

— Lovendringen kan styrke rettsvernet til leieboer, slik at saken blir løst i minnelighet. Ofte er det små beløp som får huseiere til å gå til drastiske skritt. De hiver folk rett ut, skifter låser og dumper eiendeler på gaten, forteller han.

Også Thomassen advarer mot stigmatisering av leietakere som ikke betaler.

— Det er ikke nødvendigvis en sak for sosialkontoret. Det kan være mange grunner til at folk kommer i konflikt med huseier. Ofte er det huseier som misligholder kontrakten, mener han.

Larsen, Bjørn Erik