20-åringen har forklart i retten at han var så ruset da det hele skjedde, at han ikke husker noe av det.

Mannen hadde drukket omkring 12 pils i løpet av dagen, og like før den voldsomme hendelsen skal han og lillebroren ha drukket en halvflaske vodka hver på under ti minutter.

Domfelte har forklart at han ikke husker noe av det som skjedde fra det øyeblikket spriten var konsumert, og til han våknet i arresten på Bergen politikammer neste dag.

En mor hadde vært og badet i Slåtthaughallen med sine fire barn da hun så to unge menn spasere av gårde med sykkelen til sønnen hennes. Hun løp ut av hallen og ropte at guttene skulle la sykkelen stå.

Da kom den eldste av brødrene løpende mot henne. Idet hun snudde seg vekk for å avverge at han skallet henne, hoppet han på henne bakfra. Han slo og sparket, og kvinnen beskrev ham i ettertid i BT som rabiat. Den eldste av kvinnens sønner, en 14-åring, kom til og ropte at det tross alt bare dreide seg om en sykkel.

Da flyttet 20-åringen fokus mot sønnen Han skallet 14-åringen i pannen, og slo ham i ansiktet med knyttet hånd. Situasjonen var kaotisk og voldsom, og den aggressive, unge mannen fulgte etter familien da moren prøvde å få dem i sikkerhet inne i hallen.

Andre personer fikk til slutt kontroll over tiltalte, som ble arrestert da politiet kom til stedet.

Retten har lagt vekt på at volden i Slåtthaughallen var totalt uprovosert, og at den kunne fått langt mer alvorlige følger enn den faktisk fikk. Moren og sønnen følte seg mørbanket etter hendelsen, men retten understreker at ved skalling og slag mot ansiktet er det stor risiko for alvorlig skade.

Retten har ikke tatt hensyn til rusen i formildende retning fordi allmennpreventive hensyn veier tyngre.

Dommen omfatter også andre graverende tilfeller vold i tillegg til trusler, men episoden i Slåtthaughallen blir sett på som den mest alvorlige.

Den domfeltes lillebror (18) ble tvangsinnlagt på en behandlingsinstitusjon i tre måneder etter hendelsen.

Han var også til stede under hele episoden, men det er usikkert hvor delaktig han var i volden. Selv sa han til BT i november i fjor at han ikke gjorde noe annet enn å drikke, og at det var broren som klikket fullstendig.