Klokken 20.23, 20.28 og 20.32 den 11. april i fjor — altså i løpet av ni minutter - gikk brannalarmen tre ganger hos brannvesenet i Bergen.

Alle meldingene stammet fra brannsmitteområder i Bergen sentrum, der faren for spredningen av brann er spesielt stor - og slokkearbeid er spesielt vanskelig på grunn av trange forhold.

Rettssak og dom samme dag

I juni ble en kvinne (46), som meldte seg selv etter brannene, dømt til syv års fengsel for brannstiftingene.

Hun er selvsagt skuffet

Linda Ellefsen Eide, forsvarer, om den forkastede anken

Hun ble også dømt til å betale i overkant av 14 millioner kroner i erstatning.

Dommen gjaldt også et forsøk på å tenne på en trevilla i Villaveien 1 i Bergen, samt to gress-, kratt- og buskbranner på Sotra.

Kvinnen og hennes forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, mente straffen var for lang og anket derfor til lagmannsretten.

De har blant annet vist til at handlingene skjedde i løpet av få dager, at de ble begått impulsivt, og at hensikten var å ødelegge materielle verdier for å få samfunnet til å forstå at hun hadde behov for hjelp.

Forsvareren mener også at kvinnens psykiske vanskeligheter og hensynet til barn ikke er tillagt vekt i dommen fra tingretten.

Torsdag møtte 46-åringen i Gulating lagmannsrett sammen med sin forsvarer i et håp om å få straffen nedsatt.

Det lyktes ikke. I en dom samme dag fastslår de syv dommerne i lagmannsretten at de «ikke finner ikke grunn til å utmåle en lavere straff».

Dermed forkaster lagmannsretten anken.

— Ettersom min klient forventet en noe redusert fengselsstraff, er hun selvsagt skuffet, men tar det fint, kommenterer forsvarer Ellefsen Eide i en melding til BT søndag kveld.

- Er det aktuelt å anke til Høyesterett?

— Hun har tatt betenkningstid etter å ha fått dommen forkynt.

Anger tillegges ikke vekt

I den ferske avgjørelsen fra lagmannsretten drøftes det om kvinnen ønsket at noen skulle dø i brannene.

Det har kvinnen nektet for i begge rettsrundene, men uten å bli hørt. Lagmannsrettsdommerne sier dette i sin dom:

«Lagmannsretten finner det ikke tvilsomt at domfelte på gjerningstidspunktet hadde et ønske om at liv skulle gå tapt. At hun i ettertid angrer og er glad for at omstendighetene ikke har blitt verre, endrer ikke hennes intensjon den gang. Intensjonen på gjerningstidspunktet og planleggingen har betydning for straffutmålingen.»

- Hindret mer alvorlige konsekvenser

Om selve brannene skriver lagmannsretten:

«Det samlede verditap som følge av brannene utgjør i overkant av 14 millioner kroner. Brannvesenet satte inn betydelige innsatsstyrker, noe som, sammen med gunstige vindforhold, hindret mer alvorlige konsekvenser. Det faktum at det i løpet av 10 minuttet ble anstiftet tre branner på ulike steder i et brannsmitteområde gjorde forholdene særlig krevende.»

Avgjørelsen om å forkaste anken er enstemmig.

«FRUSTRERT»: Den tiltalte kvinnen stilte anonymt i et intervju med BT kun dager etter brannene i fjor. Da forklarte hun at hun var frustrert over manglende hjelp i psykiatrien.
Odd Mehus (arkiv)