Det mente påtalemyndigheten var altfor lite, og anket straffeutmålingen. Gulating lagmannsrett sier seg enig i dette, og har nå oppjustert straffen til fengsel i ett år, helt i tråd med påstanden.

Retten la vekt på de skjerpende omstendighetene truslene ble fremsatt under, og at den tiltalte også tidligere er dømt for trusler.