I går ble det kjent at skipet fikk motorstopp to ganger på det frådende Stadhavet natt til søndag.

— Det var et sammenfall av uheldige omstendigheter, sier informasjonsdirektør Tore Høifødt i Det Norske Veritas til Bergens Tidende.

Som tidligere kjent var et rør i systemet som sørget for avkjøling av motoren, skyld i den første motorstoppen. Røret var rett og slett tett av groe og skjell. I går ble det også kjent at det var andre materialer i røret, av uorganisk art.

Da kjølesystemet sluttet å virke, og motoren døde hen, gikk maskinistene bort fra den automatiske luftingen. I tillegg til det tette røret, var det noe i veien med automatikken.

På grunn av svikten, ble begge kjølesystemene satt i drift manuelt. Dette skulle normalt gi nok kjølekapasitet selv med tett rør for avlufting.

Dårlig merking

Først startet motoren, men den døde fort hen på grunn av at to ventiler var lukket.

Det blir hevdet at ventilene ikke var godt nok merket.

— De to ventilene forlenget perioden med motorstans. Det oppsto flere problemer etter hverandre. En kjede av begivenheter førte til at «Midnatsol» ble liggende og drive i to timer, sier Høifødt i Veritas.

Konserndirektør Tor Lægreid i Troms Fylkes Dampskibsselskap nekter konsekvent å spekulere i hvor materialene som ble funnet i røret, stammer fra.

— Vi har tatt prøver av stoffene, og skal sende dem til analyse. Før resultatet er klar, vil jeg ikke spekulere, sier Lægreid.

Selv om stoffene ble funnet i et lukket system det blir hevdet ikke lar seg vedlikeholde, mener konserndirektøren at det teknisk sett er muligheter for at stoffene har havnet der gjennom motordriften.

En annen mulighet er at stoffene har vært i røret fra før skipet ble tatt i bruk. «Midnatsol» ble ferdigstilt ved Fosen Mek Verksteder i mars i år.

Konserndirektøren i Troms Fylkes Dampskibsselskap vil heller ikke bebreide maskinistene for at ventilene ikke sto i riktig posisjon.

— Vi har forbedret merkingen. Den var ikke god nok i en slik situasjon. Maskinistene visste hvordan ventilene virket, men i den situasjonen som oppsto, oppdaget man ikke at de sto feil. Systemet er sjelden er i bruk, sier Lægreid.

Går i rute fra søndag

I en felles pressemelding fra Det Norske Veritas, Sjøfartsdirektoratet og Troms Fylkes Dampskibsselskap, blir det gjort klart at følgende tiltak er gjennomført:

  • Lufterøret er gjort tilgjengelig for inspeksjon og rengjøring, og nye rutiner for dette er innført.
  • Det er installert forbedret mulighet for alternativ manuell avlufting av kjølesystemet.
  • Det er installert en ekstra alarm for høy temperatur på kjølevannet.
  • Det er gjennomført ny og bedre merking av ventilenes posisjoner.

De utbedringene som er foretatt på «Midnatsol», vil også bli gjort på søsterskipet «Trollfjord».

MS «Midnatsol» vil gå i sin normale rute fra søndag av.