Dette fremgår av rapporten som Bergen kirkelige fellesråd har bedt om.

Revisor Trygve Nedland påpeker at Wiks reisevirksomhet til utlandet var betydelig fra 2000 til 2005. Han påpeker også en rekke feil i pengebruken:

Førte for mange reisedøgn

  • Wik har i mange tilfeller ikke ført fradrag i diettsatser selv om måltider er dekket etter regning.
  • På en rekke reiseregninger er det beregnet feil antall reisedøgn i forhold til når reisen startet og sluttet.
  • Ved deltakelse på kurs, seminar og konferanser i inn— og utland har han fått utbetalt full diettgodtgjørelse. Dersom mat var inkludert på disse arrangementene, skulle det vært gjort fradrag for det.

For de to første punktene krever BKF at Wik betaler tilbake 27.000 kroner.

BKF har tidligere krevd tilbake 30.000 kroner for lignende uttak i årene fra 2006 til 2008.

Nedland påpeker i rapporten at rutinene og kontrollen med reiseregningene er mangelfulle, og at dokumentasjonen ikke oppfyller kravene fra blant annet ligningsmyndighetene.

Musikkanlegg og vesker

– Dersom det kan dokumenteres at det er ført for mye diettgodtgjørelse, så beklager vi det. Da aksepterer vi et krav om tilbakebetaling, sier advokat Nina G. Sandnes på vegne av Wik. Hun påpeker også at deler av dette beløpet kan begrunnes med representasjon.

Ifølge rapporten har Wik også brukt BKFs konto til å kjøpe ting som revisor vurderer som privatuttak. Blant annet mobiltelefoner, kamera, vesker, musikkanlegg, etc. Til sammen utgjør de tingene som rapporten kategoriseres som privat en sum på 25.000 kroner. Også denne summen kreves tilbakebetalt.

Ifølge rapporten avviser Wik at dette er privatuttak.

I BKFs vedtak fra i går krever de at Wik betaler tilbake 433.000 kroner for 2000 til 2005. I fjor høst inngikk Wik en avtale om å betale tilbake nesten 300.000 kroner i overtidslønn og diett for de tre påfølgende årene.