Kommunalavdelingen som Foldnes ledet, ble i fjor høst slått sammen med kommunalavdeling for miljø— og byutvikling. Foldnes har i mellomtiden hatt permisjon for å gå Forsvarets høgskole.

— Det var vår oppgave å finne en jobb til Foldnes som passet hans kvalifikasjoner. Dette er vi forpliktet til gjennom en avtale med våre ledere. Slik forsvarer byråd Nils Arild Johnsen (Sp) at byrådet plasserte Foldnes i den nye direktørstillingen uten å lyse den ut først.

Da byrådet i fjor høst ansatte Audun Øiestad som direktør for Bergen Bolig og Byfornyelse, uten at han hadde søkt stillingen, murret opposisjonen. I likhet med Ove Foldnes sto Øiestad uten jobb etter byrådets omorganisering.

Den gang som nå viste byrådet til ansvaret for å sørge for de overtallige.

Som samferdselsdirektør skal Foldnes styre kollektivtrafikken i Bergen samt overvåke fremdriften for bybanen. I en pressemelding sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen seg svært fornøyd med ansettelsen.

— Bergen kommune har store prosjekter innenfor samferdselsområdet som vil kreve ekstra fokus i årene som kommer.

Samferdselsdirektøren vil lede den nye Veg- og samferdselsetaten under Byrådsavdeling for byutvikling. Samferdselsdirektøren vil blant annet ha ansvar for gjennomføringen av forsøksprosjektet hvor Bergen kommune overtar ansvaret for kollektivtransport fra Hordaland fylkeskommune fra 01. januar 2004. Videre vil stillingen være sentral i forbindelse med gjennomføringen av Bergensprogrammet, og fremtidig utbygging av bybane i Bergen.