Dette fremgår av postjournalene i departementet. I tillatelsen til Juvet peker departementet på at alternativet til å kjøre ruten Bergen-Voss-Eidfjord-Geilo, "når riksveg 7 er stengt", er den omtrent like lange kjøreturen Bergen— Voss- Aurland- Hol (Geilo). Lørdag ble en av Juvets busser sopt på fjorden i Eidfjord og to menneskeliv gikk tapt.

-Med så klare føringer fra samferdselskomiteen i desember 2002 burde statsråden, da hun ga konsesjonen 12. desember, satt som krav at bussruten gikk den langt mindre farlige vintervegen via Aurland-Hol til Geilo, sier Per Nordø i Norges Miljøvernforbund til Bergens Tidende.

-Det er meningsløst å gi konsesjon på en vinterrute Bergen-Geilo som både må trafikkere en av landets mest rasfarlige vegstrekninger Brimnes-Eidfjord, den vanskelige Måbødalen og de tøffe vinterforholdene på riksveg 7 Hardangervidda, sier Nordø.

-Hvorfor advarer stortingskomiteen om vintertrafikk på riksveg 7 på vidda?

-Årsaken er at komiteen er blitt gjort kjent med noen av de verste nestenulykkene som vi har hattt på norske veier, under kolonnekjøring på rv 7 Hardangervidda i årene 1988, 90, 93 og 97 sier Nordø.

Det har ikke lykkes for Bergens Tidende å få kommentarer fra daglig leder og eier Steinar Juvet i Juvet Transport på Geilo, om veivalget for bussruten Bergen-Geilo. Det tar ca. 15 minutter lengre tid å kjøre fra Bergen via Aurland/Sogn til Geilo enn over Eidfjord/Hardanger og riksveg 7 Hardangervidda.