Det var samtidig med Skarverennet i slutten av april det skjedde. De ble tatt på fersken av Oppsynet, og fikk 15.000 kroner i bot.

— Mens arrangørene fikk fare rundt med scooter for å avvikle dette rennet, fikk vi ikke lov. Samfunnet forventer at vi skal holde linjenettet i stand, men nekter oss å gjøre jobben vår skikkelig, sier ledningsmester Magne Gullingsrud i Statnett til bt.no.

Han er ansvarlig for at de såkalte monstermastene med 420 kV ledninger fører strømmen frem, blant annet fra Sima over Hardangervidda til Hallingdal.

Byråkratiet jobber langsomt, mens vi må rykke ut på kort varsel Magne Gullingsrud, ledningsmester

Vern mot strøm

I midten av februar mistet folk i Ål og Hol strømmen flere timer, på grunn av ising på ledningen mellom Hardanger og Dagali.

Da er det Statnett sine folk som må rykke ut, men de føler seg motarbeidet av myndighetene. Fordi mye av ferdselen de må foreta skjer i vernede områder, både i Hardangervidda nasjonalpark og den nye Hallingskarvet nasjonalpark.

Det var i denne de ble tatt på fersken i fjor vår,- uten løyve.

— På grunn av Skarverennet var det ikke mulig å overnatte på Finse, så vi måtte kjøre til Geiterygghytta. Da ble vi tatt, inne i nasjonalparken, sier Gullingsrud.

8 måneders ventetid

I mai i fjor søkte Statnett om løyve til å kjøre med motorkraft, eventuelt med helikopter, i det som kalles Finse biotopvernområde og Hallingskarvet nasjonalpark.

I februar kom svaret fra fylkesmannen i Hordaland. Saksbehandleren la seg flat og beklaget forsinkelsen, og etter diverse korrespondanse, kom løyvet.

— Men vi har bare fått for ett år, og det er klare begrensninger. Og det er dette som er vårt problem, byråkratiet jobber langsomt, mens vi må rykke ut på kort varsel, sier ledningsmester Gullingsrud til bt. no.