GUNNAR WIEDERSTRØM

Gunnar.wiederstrom@bt.no

Kontrakten har en verdi på mellom seks om åtte millioner kroner. Men beløpet er ikke det viktigste.

— Den er først og fremst viktig strategisk. Dette fordi utstyret vi leverer skal bli den nye standarden ifølge Vegdirektoratet, sier administrerende direktør Tore Skulstad.

Bro- og tunnelselskapet har doblet omsetningen fra 2000 til 2003. Kontrakten på Svinesundbroen kan gi grunnlag for ytterligere vekst. Men da må selskapet også få kontrakten på driften av de bomstasjonene.

Bro & Tunnelselskapet har fra før ansvaret for drift og sentralsystem for i alt tolv norske bompengeanlegg; Bompengeringene i Bergen, Stavanger (Nord-Jæren) og Tønsberg, samt E 134 Rullestadjuvet, Bjorøytunnelen, Askøybroen, Trekantsambandet, Folgefonntunnelen, Rv4 i Oppland, Rv 35 i Akershus og Rv 9 i Setesdalen. Videre leverer selskapet sentralsystemet til bompengeringen i Namsos.

— Svinesundkontrakten er et prestisjeprosjekt for oss. Det kan gi grunnlag for en satsing i utlandet. Men det går an å vokse for raskt, vi vil derfor se en internasjonal satsing litt an. Det er flere store internasjonale konkurrenter og norske selskaper har brent seg på en internasjonal satsing, sier Skulstad.