Rundt 100 ansatte i BKK hadde møtt opp utenfor Gamle Rådhus for å protestere mot beslutningen om å kreve ekstraordinært utbytte fra kraftselskapet.

Protesten var av det gemyttlige slaget. Alle bystyrerepresentantene ble tilbudt melkesjokolade og Smil på vei inn i bystyret. Symbolikken var at byrådet bruker BKK som sin melkeku.

— Vi prøver å holde humøret oppe, og ønsker ikke å gjøre politikerne sure før de skal ta en viktig beslutning, forklarte Svein Davidsen, hovedtillitsvalgt for de BKK-ansatte i El- og IT-forbundet.

Måtte droppe ku

Opprinnelig hadde han planlagt å stille med en levende melkeku utenfor rådhuset, men den planen satte Mattilsynet en stopper for.

I sin eierskapsmelding går byrådet inn for å redusere egenkapitalen i BKK ved å ta et stort ekstra utbytte fra selskapet de neste årene. Pengene skal gå til å finansiere halveringen av eiendomsskatten.

Skattekuttet ble vedtatt på forrige bystyremøte. I kveld var det eierskapsmeldingen sin tur. Og flertallspartiene lot seg ikke rokke av litt søt sjokolade.

— Denne saken er blåst opp av mediene og opposisjonen. Vi mener BKK er en viktig bedrift for Bergen, og har ingen planer om å strippe dem, sier næringsbyråd Henning Warloe (H).

- Arbeidsplasser ut av Bergen

De ansattes styrerepresentant Morten Bildøy frykter derimot at konsekvensene vil bli store når kommunen trekker kapital ut av selskapet.

— Det betyr at BKK sannsynligvis må ha emisjon for å gjennomføre nødvendige investeringer i fremtiden. Da vil Statkraft kunne sikre seg flertallet av aksjene. Det vil bety at hovedkontoret og mange arbeidsplasser flyttes til Oslo, tror han.

Bergen kommune eier 37 prosent av aksjene i BKK. Skal de klare å finansiere skattekuttet, må utbyttet fra BKK til aksjonærene økes med til sammen 438 millioner kroner i år. Det avgjøres på generalforsamlingen i mai.

Vegar Valde