En mann i midten av 30-årene er i Bergen tingrett dømt til åtte års fengsel for å ha voldtatt to kvinner.

Fembarnsfaren, som er fra en av Bergens omegnskommuner, må i tillegg betale til sammen 650.000 kroner i erstatning og oppreisning til kvinnene.

— Meget streng dom

Voldtektene skjedde i mannens bil i fjor sommer, med en drøy måneds mellomrom.

— Det er en meget streng dom i det som er en av de groveste og alvorligste voldtektssakene jeg har hatt befatning med. Selv om den er streng, mener jeg at den er helt riktig. Begge jentene har følt at de har vært i livsfare, sier Line Hvidsten Ingebrigtsen, som er bistandsadvokat for kvinnen i 20-årene som ble voldtatt i en bil på en øde parkeringsplass ved Kyrkjetangen i Bergen.

Tilbød skyss

En måned senere slo mannen til igjen, denne gangen i en av Bergens omegnskommuner. Framgangsmåten var den samme. En beruset kvinne takket ja til skyss hjem, men ble kjørt til et avstedsliggende sted og voldtatt.

Mannen har hele veien hevdet at det var snakk om frivillig sex i begge tilfellene, men ble ikke trodd av Bergen tingrett.

Da kvinnene forklarte seg i retten, sa begge at de trodde de skulle dø mens overgrepene pågikk.

«Slik retten ser det har tiltalte ved sine handlinger ødelagt to velfungerende, ressurssterke kvinners livskvalitet for lang tid», heter det i dommen.

Avbrøt studiene

Ingebrigtsens klient måtte avbryte studiene etter hendelsen, og har slitt med angst-, konsentrasjons- og søvnproblemer i ettertid.

— Men hun er veldig lettet for at hun ble trodd, og for at domstolen har tatt henne på alvor, sier bistandsadvokaten.

I fjor ble straffenivået skjerpet for alvorlige forbrytelser, blant annet voldtekt. Det er noe av bakgrunnen for at tiltalte fikk såpass streng straff.

— Hadde denne dommen kommet før straffeskjerpelsen trådte i kraft, ville den nok vært et par år lavere, antyder Lise Hvidtsten Ingebrigtsen.

Bt.no har vært i kontakt med advokat Johan Eide, som er den nå domfelte mannens forsvarer. Han hadde mandag kveld ikke gått gjennom dommen med sin klient, og kunne derfor heller ikke si om det vil bli aktuelt med en anke.