INGVILD RUGLAND

KARI PEDERSEN

Torsdag kveld gikk komite for miljø og byutvikling overraskende vekk fra planene om å bygge et nytt fotballanlegg for idrettslaget LøvHam i Krohnegården.

Saken har ligget som en verkebyll i bergenspolitikken gjennom to perioder. Drevet gjennom av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet. På tvers av vedtak i bydelsstyret og med stor lokal motstand.

I komiteen fikk Arbeiderpartiet flertall for å be byrådet utrede Lynghaugparken som alternativ for fotballbanen.

I kulissene står milliardær og velgjører Trond Mohn. I møte med Terje Mikkelsen og idrettslaget LøvHam skal Mohn, ifølge Mikkelsen, ha uttalt at «det ikke skal stå på penger» hvis banen bygges i Lynghaugparken.

Som et prosjektil...

I går var Terje Mikkelsen optimist med tanke på utfallet. Syv år med møter, lobbying, brevskriving og telefoner ser ut til å bli kronet med seier.

Her er hans historie om innspurten som snudde saken:

— I januar trodde jeg løpet var kjørt og var i ferd med å gi opp. Så slo det ned i meg som et prosjektil en kveld. Hva hvis jeg får Trond Mohn på banen?

10 januar skrev lederen av Krohnegården Miljøforening et brev til Mohn, der han beskrev situasjonen. Samtidig fortalte Mikkelsen om sitt eget engasjement for idretten, blant annet som tidligere leder i LøvHam. Det var viktig å avkrefte inntrykket som hadde satt seg om at han var slik antiidrett.

— En søndag kveld noen uker senere ringte Mohn. Han hadde lest brevet og studert brosjyren vi hadde sendt med. Mohn var enig med meg i at det var feil å legge fotballbanen i det flotte naturområdet som Krohnegården er. Han lovet å bidra økonomisk hvis LøvHam sa seg villig til å plassere banen i Lynghaugparken i stedet, forteller Mikkelsen.

Mohn ba Mikkelsen kontakte LøvHam og komme på et møte hos ham.

LøvHam snudde

Møtet ble holdt i forrige uke. Deretter skrev LøvHam brev til politikerne og ba dem legge banen til Lynghaugparken i stedet.

«LØV-HAM Fotball har etter siste innspill fra Trond Mohn...tatt en ny gjennomgang av saken» skriver leder Arne Larsen.

Ifølge Larsen har Lynghaugparken alltid vært klubbens førstevalg, men at administrasjonen hadde frarådet det alternativet. Så sent som i november skrev daglig leder at klubben ønsket banen i Krohnegården.

Etter LØV-HAMs rundsnu gikk Mikkelsen på politikerne - igjen.

— Hvor mye penger har Mohn lovet å gi?

— Han har bare sagt at det skal ikke stå på pengene, sier Mikkelsen og retter samtidig en advarsel til Høyre, der han selv er medlem:

— Jeg synes det er skremmende å høre Høyre dra Mohns motiver i tvil. Partiet burde være meget ydmyk overfor Mohn som har bidratt så utrolig mye til byens idrettsliv. Han må få lov å ha meninger.

— Hvor mye tid har du brukt på denne saken?

— I hvert fall et årsverk, mellom rotfyllinger, tannkjøttoperasjoner og alt annet arbeid Hadde jeg brukt tiden på faget mitt i stedet, kunne jeg minst utført et doktorgradsarbeid, sier Mikkelsen og skynder seg å legge til at han har dyktige støttespillere på flere arenaer.

KJEMPENDE TANNLEGE: I går gledet tannlege Terje Mikkelsen seg over at kampen for å bevare Krohnegården kan ende med seier. <br/>Foto: OLE MARTIN MØLLERSTAD