ROY HILMAR SVENDSEN

Regningen som dumpet ned i Norheims postkasse i Kristiansand, lød på 15 kroner, og skrev seg fra en angivelig bompassering på Nye Nygårdsbro 13. februar i år.

— Det pussige er at bilen som brevet viste til, en hvit Volvo 245, ble avskiltet i januar 2003 og kondemnert kort tid etterpå. Hvordan den skulle ha vært i Bergen ett år senere, skjønner jeg ikke, sier Norheim. Han tok umiddelbart tok kontakt med Bro- og Tunnelselskapet for å få en forklaring på regningen. Selskapet har nå vedgått at de må ha gjort en alvorlig brøler, og har trukket kravet på de 15 kronene.

Adm. Dir. Tore Skulstad forteller at feilen i Norheims tilfelle var at «SR» i registreringsnummeret ble lest som «SP», og dermed gikk kravet til feil bileier.

— Autopass-systemet er ikke ufeilbarlig. Over 10.000 biler i Bergen kjører uregistrert gjennom bompengeringen. Derfor vil slike feillesninger dessverre forekomme fra tid til annen, sier Skulstad.

— Når det er sagt, så sjekker vi alle registreringsnumrene opp mot motorvognregisteret. Normalt skulle vi da ikke få treff på en kondemnert bil, slik vi fikk i dette tilfellet.

Norheim er glad kravet ble frafalt så raskt, men priser seg lykkelig over at han er i stand til å dokumentere at bilen både er avskiltet og kondemnert.

— Det jeg lurer på, er hva jeg skulle gjort dersom bilen fortsatt var registrert. Hvordan skulle jeg da kunne dokumentere at jeg ikke var på Nye Nygårdsbro på det aktuelle tidspunktet?

Tore Skulstad har ikke noe entydig svar på spørsmålet. I tilfeller hvor registreringsnummeret på bilen er tydelig og likt foran og bak, sendes regning ut automatisk. Ifølge Skulstad blir alle tvilstilfeller behandlet manuelt.

— I de fleste tilfeller har vi god dokumentasjon, i form av bilde av selve bompasseringen. Men dersom det er stor tvil, og vi for eksempel vet at det har vært problemer med systemet på den aktuelle bomstasjonen den dagen, pleier vi å frafalle kravet, sier Skulstad.