Den 30 år gamle mannen ble i Fjordane tingrett dømt til å betale 50.000 kroner i bot for å ha kjørt med 1,49 i promille. Mannens førerkort ble inndratt for to år, og han må også sone 21 dager i fengsel.

Påtalemakten nedla krav om 45.000 kroner i bot, men retten valgte å øke den med 5000 kroner, etter allmennprevantive hensyn.

Promillekjøringen fant sted rundt klokken 11.30, 30. januar i år. Ved Skårabakken i Flora kjørte mannen av veien. Selv fikk han lettere skader, men bilen ble totalhavarert.

Retten fant det skjerpene at bilkøringen fant sted på et tidspunkt på dagen der vanligvis ville være risiko for å møte andre trafikanter, og at det kunne medført risiko for ulykker.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse, noe retten fant formildende.