Det var i april i fjor at kvinnen søkte på en stilling som sommervikar i Solunds kommunes PU-tjeneste. Sommerjobben skulle vare fra 18. juni til 19. august, ble det opplyst i stillingsannonsen.

Fra omsorg til vaskeri

Alt var fryd og gammen. Kvinnen ble tilbudt jobben og takket ja. Men den 5. juni sendte kommunen en e-post der de skrev at hun likevel ikke kunne få jobben i PU-tjenesten.

I stedet var det en ledig stilling på kjøkkenet fra 16. juli til 12. august, kombinert med en 80 prosents stilling på et vaskeri.

Kvinnen — som hadde reist fra Peru for å jobbe "så mye som mulig" den sommeren - gikk til sak mot kommunen. Kommunen hevdet på sin side i Fjordane tingrett at det aldri ble inngått noen arbeidsavtale, og at plassering av kvinnen var innenfor arbeidsgiverens styringsrett.

Fikk erstatning

Retten ble langt fra overbevist av kommunens innsigelser i saken, og konkluderte med at kvinnen var lovet sommerjobb ved PU-tjenesten. Siden arbeidsoppgavene er så forskjellige i PU-tjenesten (som er et omsorgsarbeid) og vaskeriet, faller det ikke under kommunens styringsrett.

Det endte med at kvinnen ble tilkjent 25.000 kroner i erstatning, i tillegg til 6.000 kroner i oppreisning fra kommunen. I tillegg må Solund kommune betale saksomkostninger på 61.866 kroner.