Artikkelen, som stod på trykk i desember 2006, førte til at saken mot Anne Grethe Fagereng ble besluttet gjenopptatt i fjor. Hun ble i 1998 dømt til 120 dagers fengsel for falske anmeldelser og forsikringsbedrageri.

Saken går nå for Agder lagmannsrett, der Njøten har forklart seg om hvorfor han stod frem i Se og Hør.

— Jeg begynte å tenke over hvilke konsekvenser dommen hadde fått for ekteparet. På det tidspunktet trodde jeg faktisk at også Ragnar Fagereng var dømt. Jeg trodde jeg kunne stå frem i en artikkel, så ville de bli renvasket og trodd, og så kunne saken være ferdig før jul, sier Njøten.

- Møkk lei

Han sier han ble overrasket over at oppslaget førte til ny etterforskning, en rekke avhør, møte med Gjenopptakelseskommisjonen, og ny straffesak i lagmannsretten.

— Hadde jeg visst at jeg skulle sitte her fem år senere, så ville jeg aldri stått frem. Jeg er møkk lei hele saken, sier Njøten.

Han sier at pengene ikke var motivasjonen for å la seg intervjue av Se og Hør.— Jeg fikk ikke noe løfte om penger før intervjuet var gjort. Jeg stod frem fordi jeg ville ta oppgjør med mitt kriminelle liv, sier Njøten til BT etter at han er ferdig med vitnemålet.

Se og Hør-journalisten vitnet også i dag.

Påtalemyndigheten mener fortsatt å kunne bevise at Anne Grethe Fagereng diktet opp et overfall i en gangtunnel, som hun senere anmeldte til politiet. Hun leverte også en skademelding med et erstatningskrav på 9171 kroner.

Njøten forklarte at han var en av tre menn som var til stede da Fagereng skal ha blitt overfalt i gangtunnelen. Hensikten skal ha vært å presse henne for penger, eller å få daværende rådmann Ragnar Fagereng til å gi skjenkeløyve til bestemte personer.

— Vi prøvde å konfrontere henne i undergangen. Jeg sa til henne at hun måtte skjønne alvoret og begynne å ordne opp, for ellers ville ting komme frem. Jeg kan si med hundre prosent sikkerhet at jeg ikke slo henne, men plutselig var hun i bakken. Hun ble nesten desperat, og vi måtte bare komme oss bort, sier Njøten.

Falske anmeldelser

Njøten har blitt etterforsket for trakasseringen han hevder å stå bak, men saken er henlagt av politiet. Han risikerer ikke straffeforfølgelse for det han har forklart seg om i retten.

Det er gjenopptatt fire tilfeller av angivelig falske anmeldelser som Anne Grethe Fagereng ble dømt for i Gulating lagmannsrett i 1998:

  • September 1994: En person skal ha knust baderomsvinduet mens Anne Grethe Fagereng sto i dusjen hjemme.
  • Oktober 1994 : En person skal ha knust en rute på boligens bakside og truet henne.
  • August 1995: Hun skal ha blitt overfalt i en gangtunnel av to unge gutter som rispet henne i ansiktet, rev av henne brillene og rev i klærne hennes.
  • November 1995 : Ekteparet skal ha funnet et trusselbrev utenfor boligen. Påtalemyndigheten ber om at hun nå blir frikjent for tre av punktene. Aktor vil fortsatt prøve å bevise at Fagereng løy om overfallet i gangtunnelen.

Det er satt av syv dager til saken, som går i Agder lagmannsrett.