– Et unødvendig prosjekt, sier seniorforsker Tycho Anker-Nilssen ved Norsk institutt for naturforskning.

Vaskes med såpe

Mellom 2000 og 5000 sjøfugl kan være døde etter «Server»-ulykken.

Seks erfarne fuglevaskere har gjort sitt til å redde noen av de oljetilgrisede sjøfuglene.

Med 200.000 kroner i bistand fra Kystverket og velvillig hjelp fra Norsk Hydro på Sture, er det etablert en base på Stureterminalen for vasking av oljetilsølt sjøfugl

– Det tar 40 minutter å vaske en fugl. Såpen vi bruker for å fjerne oljen, ødelegger strukturen i fjærdrakten akkurat som oljen gjør. Det er viktig å skylle fuglen godt etter vaskingen for å gjenskape strukturen i fjærdrakten, forteller Naomi Paulsen.

Skeptisk

Hittil er 35 fugl tatt hånd om. Ti var i går ettermiddag vasket. Men seniorforsker Tycho Anker-Nilssen er altså veldig skeptisk til prosjektet.

– Fuglevaskingen etter «Server»-forliset har ingen mening for bestanden, sier han til NRK.

For det meste er det ærfugl og gråmåse som er rammet etter forlistet. Ingen av dem er i dag truede dyrearter.

Seniorforskeren tror mange av fuglene som blir vasket, dør etter kort tid.

– Mitt inntrykk er at det er ganske vagt formulert hvem som har ansvaret og skal avgjøre om det skal settes i verk vasking av sjøfugl. Dette spørsmålet bør i fremtiden først og fremst avgjøres på et vitenskapelig grunnlag, sier han.

I fuglevaskeriet på Stureterminalen får oljeskadet sjøfugl en ny fremtid. I går var 9 sjøfugl ferdig vasket og 17 sto for tur. Tusenvis er døde.