Patruljen i Odda kom over en italiensk trekkvogn som sto fast på E 134 nedenfor Smørtjørnsmoen ved 14-tiden.

Vogntoget hadde kun to kjettinger, og den ene var ødelagt.

Røldal bilberging dro bilen opp.

— Det er gjort avtale med firma i Italia om kjøp av tilstrekkelig nye kjettinger. Totalt kom det på 15.000 inkl berging, samt han fikk 11000 i bot for ikke å ha sikret bilen. Forelegget er vedtatt og det er stilt bankgaranti for pengene, opplyser operasjonsleder Terje Hilland ved Hordaland politidistrikt.

Vogntoget fikk ikke kjøre videre før kjettingene var på plass.