Han er dømt for drapet på Asbjørn Hvidevold på Halsnøy i oktober 2005. Drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter, mener Gulating lagmannsrett.

Sammen med en kamerat dro Nordeide hjem til Hvidevold for å «få sannheten» ut av ham om dødsfallet til en kvinne fra Austevoll. «Et meningsløst oppdrag», ifølge dommen.

Faren til Nordeide trodde Hvidevold hadde noe med dette dødsfallet å gjøre. Retten slår fast at dette må anses som en «forskrudd fiksjon».

Vurderer anke

Etter at Hvidevold skal ha provosert Nordeide med en kommentar om den avdøde kvinnen, slo Nordeide Hvidevold en rekke ganger med et balltre. Hvidevold døde senere av skadene. Retten mener 28-åringen har utvist «en sjelden brutalitet og råskap».

I formildende retning nevner retten at 28-åringen har hatt en vanskelig oppvekst, og at det var en dominerende far som fikk ham til å dra til Halsnøy i utgangspunktet. Retten mener også at 28-åringen har vist betydelig anger, og at han har skikket seg vel i varetektstiden.

Nordeides forsvarer Karen Forbrigd opplyser til bt.no at hun vurderer å anke saken til Høyesterett.

— Dommen er streng. Vi mener det ikke foreligger skjerpende omstendigheter. Retten har heller ikke i tilstrekkelig grad hensyntatt de spesielle sidene av denne saken, deriblant farens dominans over sønnen og sønnens uforbeholdne tilståelse, sier Forbrigd.

Lang sak Sammen med sin far og en kamerat ble Nordeide i 2006 dømt i tingretten for drapet på Asbjørn Hvidevold (60).

Dommen ble anket til lagmannsretten, men den første lagmannsrettssaken ble avbrutt på grunn av sykdom.

Da saken kom opp igjen i Gulating lagmannsrett i fjor høst, frikjente juryen både Bent Harald Nordeide og kameraten for drap. Kjennelsen ble straks satt til side av fagdommerne, og saken kom opp på nytt.

Denne gang møtte 28-åringen alene, etter at lagmannsretten tidligere har avgjort sakene mot faren og kameraten.

Skyldig

– Det har vært en enorm belastning på ham. Først selve hendelsen, som endte med noe han ikke ønsket at skulle hende, deretter den lange tiden i varetekt og nå den fjerde rettssaken. Han måtte også møte som vitne i saken mot vennen rett før jul, sa forsvarer Karen Forbrigd før rettssaken.

28-åringen har gjennom hele rettsprosessen erkjent seg skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge. Derimot har han ikke erkjent straffskyld for forsettlig drap.

Slått i hjel

Bent Harald Nordeide har forklart at han hadde med seg et balltre av metall, og at han slo Hvidevold flere ganger med det. Han husker bare at han slo tre ganger, men ifølge de medisinsk sakkyndige hadde avdøde fått 25 slag, mange av dem i hodet.

Den 21 år gamle kameraten grep ikke inn. Han ble i tingretten dømt for medvirkning til drap, mens den endelige dommen i Gulating lagmannsrett gikk ut på at han hadde forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Dommen mot kameraten ble to år og tre måneders fengsel. Straffeutmålingen er anket til Høyesterett.

Sjalusi

Bakgrunnen for tragedien på Halsnøy var at faren til Bent Harald Nordeide og avdøde Hvidevold hadde vært samboere med samme kvinne.

Kvinnen bodde sammen med faren og var stemor for 28-åringen i flere år. Senere bodde hun sammen med Hvidevold.

For noen år siden ble hun funnet druknet, og faren mente Hvidevold hadde noe med drukningen å gjøre. Retten mente derfor at han sendte sønnen til Halsnøy i den hensikt å mishandle Hvidevold for å få frem det han mente var sannheten.

Dommen på fire år, som faren fikk i fjor høst, ble anket inn for Høyesterett, men anken ble nektet fremmet. Dommen er dermed rettskraftig.

HELGE SUNDE (arkiv)