• Det er helt strålende, sier ansvarlig redaktør.

I dag ble det klart at Bergen kommunes likestillingspris for 2011 går til det feministiske tidsskriftet Fett.

— Det er helt strålende. Alle jobber frivillig og tidsskriftet lages på dugnad og da er det kult at vi blir lagt merke til, sier ansvarlig redaktør i Fett, Charlotte Myrbråten til bt.no.

Juryen mener at tidsskriftet Fett setter likestilling og feminisme på dagsordenen, fremmer debatt og som gjennom en blanding av akademia, populærkultur og politikk skaper et bredere nedslagsfelt for denne tematikken.

Fem kandidater

Bergen kommune deler hvert år ut en likestillingspris. Siden 2009 har prisen omfattet ulike diskrimineringsgrunnlag, både kjønn, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne. Prisen deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter i Bergen. Alle kan foreslå kandidater til prisen.

I år kom det inn forslag på fem kandidater til prisen. Blant disse var det både organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.

- Fest på kontoret

Ifølge pressemeldingen fra Bergen kommune tar Fett for seg de kulturelle sidene ved kjønn og hvordan de manifesterer seg i kunst, samtidig som de løfter frem både kvinnelige og mannlige kunstnere og skribenter for å bygge ned kjønnsstereotypiene.

Fett arrangerer også ulike konserter og debatter om temaet, ofte i forbindelse med slipp av nye nummer.

Ansvarlig redaktør forteller at likestillingsprisen skal feires i lokalene til Fett og Grandpeople i morgen kveld.

— Da blir det fest her på kontoret. I tillegg til likestillingsprisen skal vi også feire designerne våre som har jubileum og slipp av musikkmagasinet ENO.

Selve prisen blir delt ut fredag 25. november klokken 12.00 i Rådhuset.