Bergen bystyre har for lengst vedtatt å ruste opp Festplassen og gjøre den om til en virkelig festplass.

Men opprinnelig var det meningen dette skulle skje først når Klostergarasjen åpnes. Det skjer først i om halvannet år. Årsaken til at plassen stenges nå, er at det skal bygges kollektivfelt gjennom Christie gate. Statens veivesen har stilt som vilkår at inn— og utkjøring til den sentrumsnære parkeringsplassen må stenges for å skape flyt i busstrafikken. Vedtaket om stengning, kom etter en særdeles livlig debatt blant byens folkevalgte. Spesielt måtte Kristelig Folkepartis representanter tåle hardkjør fra sine kolleger i Høyre og Fremskrittspartiet. Partiet har nemlig tidligere lovet at plassen ikke skulle stenges før Klostergarasjen var parkeringsklar.