Det så ikke slik ut fordi det første som ble gjort, var sikkerhetsarbeidet. Gjerder og sperringer skal lede fotgjengerne andre veier enn de er vant til. Så er det tid for å gå løs på selve plassen, bryte ned og bygge opp.

For å ta slutten først: Arbeidet beregnes ferdig i oktober neste år. Men til beroligelse for alle 17. mai-mennesker: plassdekket skal være ferdig til den tradisjonelle feiringen. Og siden vi nevner det, blir dekket av solid granitt i 20 cm tykke heller. De skal stå for en støyt, inkludert tunge biler med arrangementsutstyr.

Isbane rundt Michelsen

Arkitektgruppen Cubus har oppdatert sitt vinnerutkast fra 1987 — saken Festplassen har versert en stund - og en del momenter i forprosjektet vil bergenserne kjenne igjen fra tidligere presentasjoner av utkastet. Men nytt er det at det skal komme isbaneanlegg rundt Christian Michelsen-statuen. Politikerne har ønsket en slik bane, men den var ikke innregnet i forprosjektet. Grønn avdeling har imidlertid klart å tilpasse den i totalbudsjettet på 33,1 millioner kroner.

Isbanen kunne vært lagt på den sentrale plassen, men der måtte den hvert år monteres og tas ned.

Rundt statuen kan man derimot ha fryseelementene permanent i bakken som dekkes med gruslag når banen ikke er i bruk.

Flerbrukstrinn

Det er ikke bare plassdekket som blir av granitt. Mot sideparkene er det foreslått å legge store granittflak eller -trinn, kløvet slik at de får naturoverflate. Forskjellige i både bredde og lengde skal de gi gode og varierte oppholds- og brukssoner.

I sideparkene er det foreslått delvis grus, delvis steinbelegning i gangsonene.

Trappene mot et lite platå ut i Smålungeren, sammen med toaletter og flere fontener i vannet, blir forskjøvet i tid - de er med andre ord ikke med i første byggetrinn.

Flere trær

Cubus har også foreslått en paviljong eller kiosk - en mellomting mellom et hus og en skulptur - der det kan bli kaffebar og utservering. Den er tenkt i overgangssonen mellom plassen og parken rundt Christian Michelsen, men den kommer heller ikke i første omgang. Her regner administrasjonen med at private vil være både byggherre og stå for driften som må ventes å få relativt god inntjening.

Forprosjektet foreslår ellers å supplere treplantingen langs Christies gate og å plante nye trær som «vandrer» fra sideparkene ned mot granittflakene. Dermed blir overgangen fra de gamle parkanleggene til den moderne granittplassen mykere. Et moment Grønn avdeling setter pris på, for som de sier: Der skal være plass til folk ý men samtidig er anlegget en del av den grønne aksen.

Lys på statsministeren?

Forprosjektet gjennomgår selvfølgelig også tekniske installasjoner og belysning. Blant annet belysning på statuen av statsministeren fra 1905, Christian Michelsen, både på sokkel og selve skulpturen.

Dette er imidlertid ikke av de høyest prioriterte detaljene på den nye Festplassen.

Men siden vi nærmer oss 100-årsjubileet for unionsoppløsningen: Har ikke Bergen opptil flere institusjoner, organisasjoner og fond som kunne gi byen en belyst Michelsen i jubileumsgave?

D-DAG FOR FESTPLASSEN: Arbeidet med å fornye Festplassen begynte i går med oppsetting av gjerder og sperringer.<p/> FOTO: TOR HØVIK