Sist lørdag inntok veteranbilene Festplassen. Flere av dem lekket olje. Søndag rullet ikke mindre enn 1100 motorsykler inn på byens fornemme festplass. Den hvite granitten fra Kina har forvandlet den gamle asfalterte parkeringsplassen til en helt ny plass for fest og glede. Nettopp på hvit granitt synes svarte flekker lett.

500 små flekker

Festplassen er vakker, men tar du den nærmere i øyesyn, er steinene slett ikke vakre lenger. Da vi gikk over Festplassen og betraktet stein for stein, fant vi snart mer enn 500 flekker som kan stamme fra oljesøl. For det meste er det snakk om små flekker, men de er like fullt skjemmende.

— Våre motorsykler har slett ikke skjemmet ut plassen, forsikrer Trond Fosse, leder i motorsykkelklubben Rolling Thunder, som arrangerte vårmønstringen i Bergen. Klubben var oppmerksom på alle flekkene på Festplassen før motorsyklene rullet inn og valgte rett og slett å avfotografere dem alle. Dermed kan det dokumenteres hvilke flekker som var der. De få oljeflekkene motorsyklene var skyld i, sørget klubben for å strø sand over, koste og ordne opp før den dro. Da klubben benyttet Torgallmenningen i 2004, så det flottere ut da de rullende karene dro enn da de kom.

Da bilene tilhørende Bergen Veteranvogn Klubb forlot Festplassen lørdag, kjøpte lederne rengjøringsmiddel, sprøytet og vasket de viktigste flekkene, opplyser nestleder Lasse Lofthus.

Grønn etat i Bergen kommune bestemte seg i går for å fjerne oljeflekkene på Festplassen. Soneleder Jarle Birkeland tror at det viktigste skal fjernes ved å påføre vannløslig avfetting og deretter høytrykksspyle. Går ikke det, kan det bli aktuelt å bruke flamming. Om olje trekker inn i porene i steinen umiddelbart, regner han med at motoroljen over tid vil trekke ut igjen.

Stenger ikke Festplassen

— Hver oljeflekk er en flekk for mye. Vi vil nå ta kontakt med veteranbil- og motorsykkelmiljøet og drøfte hvordan vi kan gjennomføre slike arrangement i fremtiden, opplyser nestleder Rune Hesjedal i Grønn etat. Det kan bli aktuelt å be veteranbilklubben og motorsykkelklubben betale oppryddingen.

— Kan det bli aktuelt å stenge Festplassen for motorsykkel- og veteranbiltreff?

— Nei. Plassen er laget for å benyttes. Vi vil ikke stenge den for motoriserte kjøretøy, forsikrer parksjef Sissel Lerum. At vi får flekker på et nytt gulv, er ikke unaturlig. Olje vil vises på alle belegg unntatt asfalt. Asfalt var uaktuelt som dekke på den nye Festplassen, understreker Lerum, og forventer at de som kjører inn på plassen, stenger oljekranene og rydder opp om de søler.

— Festplassen er den beste mønstringsplassen for oss. Det er der vi helst vil være, sier Trond Fosse i Rolling Thunder.