— Skjer det ingenting på Festplassen? småfreser skeptiske bergensere. De skuer bort på byens sentrale samlingssted og synes den har sett ut som et gjørmehull i flere måneder. Vel er det gravd litt her og murt litt der, men ikke en steinhelle er kommet på plass. Folk er bekymret for om plassen kan brukes nasjonaldagen.

— Vi er i rute. Bergenserne skal få feire nasjonaldagen på Festplassen som vanlig, forsikrer parksjef Sissel Lerum. Vel er Grønn avdelings midler til nyanlegg og prosjektering sterkt beskåret, men Festplassen står fast.

Tredve millioner kroner vil det koste å omdanne Festplassen fra parkeringsplass til permanent festplass, med dekke av granitt. 17. mai må vi rett nok ta til takke med asfaltdekke. Men til høsten skal alle steinene være lagt oppå asfalten. Bare trappen ned til Smålungeren og isbanen rundt Christian Michelsen er kuttet ut i denne omgang.

Kommer rørene på rett side? Går dette, eller er avstanden for liten? Funderinger gjøres på anleggskontoret. Her vurderes vinkler og avstander ned til minste centimeter. Intet overlates til tilfeldighetene.

— Ekstrem nøyaktighet under prosjekteringen hjelper oss når steiner, lysmaster og flaggstenger senere skal på plass, forklarer anleggsgartnermester Magne Løvaas. Hans stab har ansvar for å få det til, slik de har hatt det på Torgallmenningen og Vågsallmenningen.

Arbeidet på Festplassen har dreid seg mye om rør til nå. Plassen er gravd av, og drensystem lagt på plass. Vannstanden i Smålungeren var en dag tappet to meter under vannstanden i Store Lungegårdsvann for å få det til. Nå monteres sluk og legges rør for å ta unna overflatevann.

Plassen skal så avrettes og fylles opp. Byggeleder Kjartan Litland i Parkavdelingen tror det alt kan skje denne uken om det gode været holder seg.

Festplassen skal bygges opp lag for lag med diverse forsterkninger for å stive den av. Her kommer duk, nett, grus og nytt nett og gruslag før asfalten. All granitten som skal legges, er bestilt fra Kina. Med den på plass, er alt klart for fest og glede på Festplassen i noen hundre år.

<b>NØYAKTIGHET: </b>Nøyaktig måler Atle Helland høyde og lengde.
<b>EN ÅKER: </b>Akkurat nå ser Festplassen mest ut som en åker. I forgrunnen anleggsgartnermester Magne Løvaas.<p/>
<b>SLUK: </b>For tiden arbeides det med drenering, sluk og rør.<p/>