Dette er klart etter bystyret i går kveld vedtok stengning. Bare Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet stemte imot.

På forhånd var det kjent at det var intern debatt i Kristelig Folkeparti om det er riktig å stenge plassen nå. Men i bystyret stemte hele partigruppen samlet for å stenge den omstridte, men populære parkeringsplassen.

Opprinnelig var det meningen at Festplassen skulle opparbeides som festplass først etter Klostergarasjen på Nordnes ble klar for åpning. Dette skal skje først vinteren 2005.

Kollektivfelt årsakan

Men politikerne har vedtatt at det skal bygges kollektivfelt gjennom hele sentrum: fra Lars Hilles gate, gjennom Christiesgate over Torget, og ut over Bryggen til Bontelabo.

Statens vegvesen stilte som klar betingelse at dersom Christiesgate skulle omfattes av denne planen, måtte Festplassen stenges for inn— og utkjøring. Dermed mente byrådet og flertallet i bystyret at de ikke hadde noe valg. Plassen måtte stenges mer enn et år før det nye parkeringsanlegget under Klosteret åpner.

I går ettermiddag hoppet bystyret i det og vedtok stengning. Søndag kveld er det slutt. Deretter blir det ingen biler å se på Festplassen.

— En gledens dag, jublet ivrige kollektivtrafikktilhengere i Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse, fra bystyrets talerstol.

— Dette blir en dramatisk forbedring for miljøet og kollektivtrafikken gjennom sentrum, sa Heidi Havelin, (A). SVs representanter gledet seg også - men var samtidig bekymret for at det går for sakte med å få anlagt sykkelfelt gjennom byen. Som et plaster på såret fikk partiet flertall for at sykkelveinett skal inkluderes under videre opprusting av gatenettet.

Bekymret for handelen

Høyresiden i bystyret er bekymret for hvilke konsekvenser stengningen av den travle parkeringsplassen kan få for sentrumshandelen. Partiets byrådslederkandidat Monica Mæland sa det slik:

— Flere hundre års handelstradisjon står i fare.

For å kompensere for skaden, foreslo Høyre at parkeringsplassene som i dag er reservert de kommuneansatte ved Rådhuset bør åpnes for publikum. Men forslaget fikk ikke flertall

Trygve Birkeland (KrF) innrømmet at partiet har vært i tvil om det er rett å stenge plassen nå. Men han pekte på at sentrum er blitt tilført 900 nye parkeringsplasser de siste årene.

— Blant annet bør det nye dekket på ByGarasjen, og parkeringsplassen på Nøstet, være gode erstatningsplasser for Festplassen, mente Birkeland.

Klar til17.mai

— Til 17. mai neste år skal Festplassen endelig fremstå som en festplass Bergen kan være bekjent av, sier byråd for miljø og byutvikling, Nils Arild Johnsen (Sp) til Bergens Tidende.

Selve opprustningen med legging av nytt dekke, skal først starte til høsten.

— I hele sommer vil Festplassen bli i bruk til sommeraktiviteter. Som vanlig skal det være både sirkus og tivoli. I tillegg blir det også en del andre aktiviteter, blant annet sandvolleyball. Skøytebane på plassen om vinteren skal det også bli, men det blir først neste vinter, forteller byråden som tror at bergenserne ganske snart vil vende seg til at Festplassen ikke lenger skal være parkeringsplass.