I så fall er det politisk flertall for utsettelse etter at byråd Nils Arild Johnsen for få dager siden gjorde kjent byrådets standpunkt om å stenge Festplassen fra 1. juni.

Saken skal opp i komiteen for miljø og byutvikling 8. mai. Der går det da mot utsettelse, men om det er politisk flertall for å utsette stengningen til Klostergarasjen er ferdig, slik høyresiden går inn for, er vel mer tvilsomt.

— Kristelig Folkeparti har opprinnelig stått på byrådets standpunkt om å stenge Festplassen fra 1. juni. Men samtidig er vi redde for at det kan virke uheldig sånn like før turistsesongen setter inn for fullt. Når det da samtidig skal pågå en god del arbeid i sentrumsgatene som vil legge hindringer i veien for trafikken, er vi redde for at det kan bli i meste laget hvis Festplassen stenges, sier Lisbeth Iversen, som representerer KrF i komiteen for miljø og byutvikling.

Lisbeth Iversen understreker at partiet hennes ikke har låst seg til noe standpunkt ennå. Men det virker som om KrF kan tenke seg å vente med å stenge Festplassen til etter sommerferien i alle fall.

— Da kan det bli vanskelig å få Festplassen ferdig oppusset til 17. mai 2004, slik byråd Nils Arild Johnsen har lagt vekt på.

— De får arbeide litt fortere da, svarer Lisbeth Iversen.

Hun tror ikke Kristelig Folkeparti vil gå helt over til Høyres standpunkt, om å vente med å stenge Festplassen til Klostergarasjen er ferdig. Men Monica Mæland tar imot KrFs invitt.

— Vi er med på alt som kan få utsatt stengningen av Festplassen. Under en tur på byen sist lørdag møtte jeg næringsdrivende i sentrum som var dypt fortvilet over at Festplassen skulle stenges. Jeg skulle ønske at vi i det minste kunne utsette stengningen av Festplassen til spaden er satt i jorden for Klostergarasjen. Da ville vi i hvert fall hatt noe konkret å holde oss til. Man må ikke være så religiøst opptatt av datoer, sier Monica Mæland.