Hele nabolaget mistet nattesøvnen hver gang mannen inviterte til fest. For en nabo ble søvn-mangelen så prekær at hun flere ganger måtte bruke egenmelding fordi hun ikke klarte å gå på jobb.

Nå er osingen dømt i Midhordland tingrett til å betale en bot på 6000 kroner pluss saksom-kostninger. Hvis ikke boten blir betalt, venter fengsel i 12 dager den unge festløven. Retten la til grunn at tiltalte burde ha vedtatt forelegget som ble gitt før saken havnet i rettssystemet, og at han har vært klar over hvilke følger dette har fått for naboene.