Flere bilister klaget over at bompengene deres ble brukt på fyrverkeri og hornorkester da Askøybrua ble gratis å passere 18. november i fjor.

Nå har Vegdirektoratet gitt klagerne medhold. Styret hadde ikke hjemmel, verken i vegloven, askjeloven eller bompengeavtalen, til å bruke så mye av bompengene på fest.

Krever tilbakebetaling

Direktoratet mener utgiftene til markeringen bør være vesentlig mindre enn 300.000 kroner, og krever at Askøybrua AS finansierer resten på andre måter.

Det betyr trolig at eierne av Askøybrua AS, det vil si Hordaland fylkeskommune, Askøy, Bergen, Fjell, Sund og Øygarden kommuner, og Tide, må ta størstedelen av regningen.

— Alternativet er at styreleder og jeg stiller oss opp med hatten på Kleppestø torg, sier daglig leder Kjell Ove Helland i Askøybrua AS.

Han aksepterer at Vegdirektoratet krever at selskapet må betale minst 500.000 kroner av festen selv.

Også kritisert tidligere

— Konklusjonen er så entydig at vi ikke har noe valg. Vi skal gjøre opp for oss. Men vi ønsker fortsatt et møte med Vegvesenet, sier Helland.

Også i 2005 fikk selskapet kritikk for bruk av bompengemidler, etter en middag til 16.000 kroner for Askøy kommunestyre og spesielt innbudte gjester.

«I den anledning stiller vi oss undrende til at Statens vegvesen ikke har blitt spurt om godkjennelse om en markering av en slik størrelse. Vegdirektoratet mener at avviklingsstyrets vedtak om å bekoste markeringen over driftsbudsjettet må anses å være uaktsomt», heter det i et brev fra Vegdirektoratet.

— Vi mente det var riktig å markere denne begivenheten på en skikkelig måte, med et folkelig, utendørs arrangement, sier Helland.

Bompengefesten kostet 795.000 kroner. Regningen gikk urettmessig til bilistene.
VEGAR VALDE