Klokken 06.50 ble dagen åpnet i Dreggen. Etter «Leve for dagen» gikk morgenprosesjonen gjennom den oppsatte ruten, akkompagnert av Krohnengen Brass Band, Sandvikens Ungdomskorps og Ballinamalard Accordion Band fra Nord-Irland.

Ved Minebøssen ble det utbragt et «leve» for den norske sjømann, ved Christistatuen for president Christies minne og på John Lunds plass for John Lunds minne.

Prosesjonen avsluttes på Festplassen.

MORGENFRISKE: Her er 17.-maikomité i gang.
ALICE BRATSHAUG